Zdraví, rodina, vztahy

Možná jste si všimli, že se váš senior postupně začíná vyhýbat jídlu. V tomto případě by vám v hlavě měla okamžitě vyskočit výstražná kontrolka. Příčin může být hodně, ale s velkou pravděpodobností se jedná o problémy s polykáním, které senioři často podceňují. Odborné zdroje uvádějí, že přibližně 30—50 % seniorů trpí v pozdějším stáří poruchou polykání. 

Potíže s polykáním

Odborná diagnóza napoví 

Polykání je složitý proces, který obsluhuje na 50 párových svalů. S věkem, a také vlivem  onemocnění, však začínají postupně ochabovat. Problémy s polykáním doprovázejí také některá neurologická onemocnění jako je Alzheimerova či Parkinsova choroba, choroby oblasti ORL, poruchy štítné žlázy, úrazy páteře a hlavy, mozkové příhody, onemocnění dutiny ústní, hrtanu a jícnu nebo nádorová onemocnění.  

Potíže umocňuje i nedostatečný pitný režim seniorů, který způsobuje sníženou tvorbu slin, a tedy obtížné polykání.  

Porucha polykání je vysoce riziková — důsledkem může být podvýživa a také další komplikace - například zápal plic. 

Pokud tedy odhalíte potíže s polykáním u svého blízkého, vyhledejte odbornou pomoc. Odborným vyšetřením lékař odhalí příčinu a navrhne postup léčby. Obvykle jsou pomůžou tyto kroky:  

  • změna stravy (kašovitá, tekutější)  
  • pravidelnost   
  • plné soustředění na jídlo  
  • malá sousta
  • dostatečné rozmělnění a zapíjení
  • užívání léků - prášky rozdrtit a nechat zapít
  • speciální terapie k opětovnému osvojení žvýkacích pohybů a stravovacích návyků 

Jak řešit polykací obtíže vašeho blízkého? 

V případě zjištění vážných poruch z důvodu nervové degenerace je nutné se smířit s faktem, že váš blízký bude potřebovat dennodenní pomoc, asistenci a dohled. Je těžké si to přiznat, ale dřív nebo později budete muset zvážit, zda by seniorovi nebylo lépe v zařízení se stálou pečovatelskou službou.  

Péče o seniora se často stává zápřahem na celý den a je otázka, nakolik ho zvládnete skloubit s dalšími nároky, které na vás život a rodina kladou.