Zdraví, rodina, vztahy

Stáří s sebou přináší mnoho psychických i fyzických změn. Ty nejvýraznější pozorujeme zejména v oblasti zdraví a vitality našich příbuzných. Zatímco v mládí se vyskytují spíše akutní a krátkodobá onemocnění, ve stáří se obvykle jedná o onemocnění dlouhodobá a trvalá. Podle odborníků více než 90 % osob starších 70 let trpí jedním či více chronickými onemocněními. 

Častá onemocnění spojena se stářím

Pomozte blízkému seniorovi včas odhalit projevy počínajícího onemocnění a předcházet jejich dalšímu rozvoji. Pokud váš blízký trpí nechutenstvím, slabostí, zmateností, náhle hubne nebo přibírá, je důležité to nepodceňovat. 

Většina starších lidí má tendence přisuzovat své zdravotní problémy přibývajícímu věku. Hodně onemocnění však lze díky včasné návštěvě lékaře. zmírnit nebo dokonce zvrátit. Mějte proto oči otevřené a nepodceňujte zdraví svého blízkého.  

Po 70. roku věku se nejčastěji vyskytují tato onemocnění 

Kardiovaskulární onemocnění 

 • Je vhodné pořídit domácí tlakoměr a denně měřit tlak. Varování je, pokud je „horní“ hodnota vyšší než 100. 
 • Zadýchávání při námaze bývá častým projevem ischemické choroby. Jde o vcelku běžnou věc, ale je třeba ji řešit a léčit. 
 • Příznakem slábnoucího srdce bývá také časté a neodbytné říhání po jídle. 

Artróza 

 • Onemocnění pohybového ústrojí mohou výrazně omezit mobilitu. 
 • Účinná léčba v podstatě neexistuje, snad s výjimkou endoprotézy kyčelního kloubu. 
  Nechte si ukázat správné držení těla a cviky, abyste ve snaze ulevit nemocnému kloubu nepřetěžovali ten druhý. 

Cukrovka 

 • Pro seniory je typická cukrovka II. typu. 
 • V lehčí formě nejde o dramatické onemocnění, ale rozhodně se vyplatí ho nepodcenit, protože může skončit až oslepnutím nebo amputací končetin. Ztížit může také hojení ran po úrazech nebo chirurgických zákrocích.
 • Důležité je dodržovat předepsanou medikaci, pravidelně měřit hladinu cukru a dodržovat pravidla zdravé výživy nebo speciální diety. 

Nádorová onemocnění 

 • Sledujte pravidelně možné příznaky nejčastějších typů nádorových onemocnění. Včasné zachycení bývá pro úspěch léčby zásadní. Pokud některým typem nádoru onemocní někdo z rodiny, sdělte to ošetřujícímu lékaři. 
 • Ženy by si měly pravidelně provádět samovyšetření prsu a na screening chodit každé 2 roky. Také by měly 2x ročně absolvovat prohlídku u gynekologa.  
 • Muži by si měli podobně hlídat možné onemocnění prostaty.
 • Příměs krve ve stolici nebo změna návyků vyprazdňování (častěji, nebo naopak méně často) je také varováním, které není radno přehlížet.
 • Jakmile u svých seniorů vnímáte nepřirozenou únavu nebo zbystříte náhlé hubnutí, neváhejte a zajděte k lékaři co nejdřív! 

Úrazy a zlomeniny 

 • I když se váš senior cítí v kondici, nepodceňujte nebezpečí, které mu hrozí u případných úrazů. Kosti křehnou a úraz může vašeho blízkého dlouhodobě připoutat na lůžko nebo na vozík. 
 • Oslabený organismus hůře odolává běžným infekcím.
 • Není vhodné chodit do míst, odkud si senior nedokáže přivolat pomoc, a už vůbec ne v zimě nebo v noci. Dbejte na to, aby na sebe byli vaši blízcí opatrní a chránili své zdraví.