Právo

Vzájemná vyživovací povinnost manželů má přednost před vyživovací povinností dětí vůči rodičům. 

Vyživovací povinnost

Vyživovací povinnost dětí vůči rodičům 

Naší povinností je zajistit rodičům tzv. slušnou výživu, pokud nemají dostatečné příjmy ze starobního či jiného důchodu. Slušná výživa je jakousi nadstavbou nutné výživy. To znamená, že kromě zajištění výživy a bydlení k ní patří i zajištění kulturních potřeb. 

Vyživovací povinnost by měla být plněna dobrovolně v potřebném a možném rozsahu. Pokud tomu tak není, je možné aby o její výši a plnění rozhodl soud.  

Vyživovací povinnost manželů 

Manželé mají vůči sobě navzájem dle občanského zákoníku (§ 697) tzv. vyživovací povinnost. Jejím cílem je zajistit, aby oba manželé měli stejnou či velmi podobnou životní úroveň. 

Tato povinnost trvá, i pokud s manželem či manželkou nežijete, avšak manželství nadále trvá. Vyživovací povinnost může být plněna jak finančně, tak například tím, že strpíte bydlení manžela ve společném bytě. 


Pokud vás toto téma více zajímá, doporučujeme k přečtení knihu Nový občanský zákoník: Rodinné právo, Novotný Petr, Ivičičová Jitka, Syrůčková Ivana, Vondráčková Pavlína, Grada publishing, 2014.