Právo, Aktuality

Právník Mgr. David Novotný vysvětluje v jakém rozsahu je možné svéprávnost člověka omezit a kdo o tom rozhoduje, nebo kdo může být opatrovníkem a jaká má práva či povinnosti.