Právo, Aktuality

Paní Jana (65 let) před deseti lety darovala synovi 1/2 rodinného domu. V tomto domě stále ještě bydlí a obývá přízemí, její syn bydlí v prvním patře. Nyní uvažuje o sepsání závěti na druhou polovinu domu, kterou by ráda odkázala svému staršímu synovi. Neví si však rady s tím, zda může v závěti opomenout mladšího syna, který již dostal darem polovinu onoho domu.

Co znamená započtení na dědický podíl?

Paní Janě se věnovala právnička Mgr. et Mgr. Tereza Brunerová a rozumitelně jí vysvětlila, jak v této situaci nejlépe postupovat. 

Situaci, kterou paní Jana popisuje, je možné řešit prostřednictvím tzv. započtení na dědický podíl. Toto započtení je ovšem třeba v závěti výslovně uvést. Proto paní Janě doporučila, závěť sepsat u notáře, který jí zároveň poradí, jak započtení do závěti správně napsat. 

Započtení znamená, že hodnota daru poskytnutá za života (v tomto případě polovina domu) se započte na dědický podíl. To znamená, že dědický podíl se sníží o hodnotu poskytnutého daru (počítá se hodnota v době poskytnutí). Pokud je hodnota daru vyšší než dědický podíl, dědic nic nevrací, ale ani nic nenabývá

V praxi to může vypadat například takto

Po otci by dědili syn a dcera. Synovi otec za života daroval 500.000 Kč na pořízení bytu, dědictví je 400.000 Kč na účtě a jeho osobní automobil v hodnotě 200.000 Kč. Pak se spočítá celková částka dědictví plus dar, v tomto případě 1.100.000 Kč. Každý z dědiců by měl nárok na jednu polovinu 550.000Kč. U syna se odečte dar a bude mít nárok na 50.000Kč a dcera na 550.000 korun. 

Tereza Brunerová, právnička a psycholožka