Právo

Je dobré, aby byl senior na stáří adekvátně finančně zabezpečen. Pokud má vlastní bydlení, je to velká výhra a ušetří mu to spoustu nákladů. Podpořte ho, aby si bydlení nechal, nikdy nevíme, co se může stát a kdy bude potřebovat bydlení prodat a peníze využít jinak. Byt či dům znamená jistotu - bydlení nebo možnost získání peněz jeho prodejem v nenadálé situaci. 

Darování majetku za života

Pokud se senior rozhodne pro darování nemovitosti během života, je důležité nechat zřídit tzv. služebnost bytu, známou běžně jako věcné břemeno nebo právo dožití. Ta musí být uvedena v darovací smlouvě, je zapisována do katastru nemovitostí a zajišťuje možnost dům či byt využívat v dohodnutém rozsahu během života. V této situaci již nemá senior právo s nemovitostí dále nakládat, například ji prodat. 

Vhodnějším řešením při ošetření toho, kdo majetek dostane je sepsání závěti.