Finance

Podstatou reverzní hypotéky je dát vlastní nemovitost do zástavy firmě, která za to klientovi doživotně půjčí peníze. Buď mu nabídne jednorázovou částku, anebo měsíční splátky např. po dobu 10 let. Tím si může senior výrazně přilepšit k důchodu.  Pokud si reverzní hypotéku sjedná, vyúčtování přijde až po jeho smrti. Zde však seznam výhod pro klienta končí. 

Reverzní hypotéka

Uveďme si názorný příklad, jak reverzní hypotéka funguje

Vlastníte byt v hodnotě 2,5 milionu korun. Je vám 73 let. Máte nízký důchod, a proto by se vám přilepšení hodilo. Požádáte tedy o reverzní hypotéku některou z firem, které ji nabízejí. Můžete si vybrat jeden ze tří způsobů výplaty peněz. 

  • Jednorázově dostanete částku 765 062 Kč.
  • Jednorázově dostanete částku 200 000 Kč a poté budete dostávat měsíční rentu ve výši 7 075 Kč po dobu 10 let (celkově tedy dostanete 1 049 000 Kč).
  • Jednorázově nedostanete nic, ale po dobu 10 let vám bude chodit měsíční renta ve výši 9 580 Kč. Celkově získáte 1 149 600 Kč.
  • Po této době se předpokládá, že byt prodáte a vyplácenou částku společnosti uhradíte. Otázka zní, kde potom budete bydlet?
  • Ve svém bytě můžete také zůstat až do smrti, povinnost vyrovnat dluh k firmě připadne na vaše dědice. Ti ho mohou uhradit prodejen nemovitosti anebo z vlastní kapsy. 

Už na první pohled je zřejmé, jak je reverzní hypotéka velice nevýhodná. Za svoji nemovitost dostane senior maximálně polovinu její hodnoty. A co v případě, že senior žije déle, než 10 let, po které mu firma vyplácí rentu? V tu chvíli se ocitne zase jen u své státní penze, která je pro něj nedostačující. Možná mu nezbude nic jiného, než svoji nemovitost prodat, vyrovnat závazky s firmou a za zbytek peněz jít do podnájmu. 

Jednou z otázek jsou úroky. Zatímco u běžné hypotéky, kterou si lidé pořizují, když chtějí koupit dům, je úroková sazba kolem 2,4 procent, u reverzní hypotéky se úroková sazba pohybuje kolem 6 procent. Je tedy otázkou, kolik vašemu seniorovi vůbec z prodeje nemovitosti zbude. A z čeho pak bude žít, jestliže mu rodina nepomůže. 

Další riziko hrozí také v případě krachu společnosti, která se zavázala k poskytování renty. Můžete se ocitnout bez slíbených peněz a zároveň na vašem bytu bude zástava ve prospěch této zkrachovalé firmy, čímž se byt stane neprodejným. 

Rada na závěr 

K reverzní hypotéce by případně měli přistupovat jen senioři, kteří nemají žádného dědice a jehož byt by po smrti propadl státu. A nebo ti, kteří dědice mají, avšak velmi dobře finančně zabezpečené, aby mohli po jeho smrti případně uhradit nečekanou pohledávku. Jde zde totiž o úrokovou sazbu, která se v tomto typu hypotéky účtuje. Jestliže bude žít senior déle, než bude smluvená doba vyplácení renty, budou stále naskakovat úroky, které se dodatečně vyúčtují až po jeho smrti. Konečná částka se pak může vyšplhat výš, než je cena nemovitosti. Účet na stůl dostanou pozůstalí. Vznikne tím dluh – a dluhy se dědí stejně jako majetek.