Finance

Buďte svým blízkým oporou a rádci v záležitostech, na které již sami nestačí. Změna role z pracujícího člověka na penzistu není jednoduchá po společenské ani finanční stránce, pomozte jim toto období překonat s úsměvem a nadhledem. 

Na jakou podporu může mít senior nárok?

Vyhledávání informací na internetu pro vás často není nic těžkého – využijte proto tyto schopnosti ve prospěch svých seniorů. Také jednání na úřadech bude pro seniora o mnoho příjemnější ve vaší společnosti 

  • Přehledný systém poradenství vytvořila například organizace Život 90, kde provozují i tísňovou linku 800 157 157 a v Praze můžete přijít také do jejich poradny (Karolíny Světlé 18, Praha 1).  
  • Úřad práce také provozuje infolinku a to na čísle 844 844 803. Na tu můžete zavolat z celé ČR a operátoři vám poradí, s čím budete potřebovat. 
  • Pokud všechno zklame, požádejte o pomoc ošetřujícího lékaře. S tím je váš senior v kontaktu nejspíš již řadu let a má ze své praxe určitě spoustu informací o řešení náročných životních situací svých pacientů. 

TIP:

Nabídněte svému staršímu blízkému možnost zavolat si z vašeho mobilního telefonu. Hovory na úřady a jiné instituce mohou být zdlouhavé – senior by se mohl bát velkých nákladů a zbytečně odkládal vyřizování důležitých záležitostí. Vy nejspíš v rámci svého tarifu za takovou laskavost nezaplatíte nic nebo jen velmi malou částku. 

Každý senior má nárok především na pomoc a podporu své rodiny a blízkých, o kterou si měl beze studu kdykoli požádat. Mimo to má nárok i na jistou podporu od státu, která se v době po odchodu do důchodu bude týkat spíše finanční pomoci v případě, že příjem již nestačí na pokrytí základních potřeb. 

Podpora od státu 

Obecně se jedná o příspěvky na zdravotní péči a pomoc v případě finanční nouze. Mluvíme tedy o sociálních dávkách, k jejichž přiznání je nutné splňovat stanovené podmínky. Takových dávek je celá řada, například příspěvek na bydlení adávky pomoci v hmotné nouzi, které se dále dělí na příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. Další významnou a často využívanou dávkou je příspěvek na péči. 

Pro seniory se zdravotním postižením existují také další sociální dávky a průkazy mimořádných výhod, známé jako TP, ZTP a ZTP/P. O výše uvedené dávky se žádá na Úřadu práce, proto doporučujeme obrátit se přímo na Úřad práce v místě bydliště a poradit se s pracovníky v návaznosti na konkrétní životní situaci, na jaké dávky může mít senior nárok.  

Orientovat se v systému státní sociální pomoci není jednoduché. Informace vám poskytnou na obecním úřadě v místě vašeho bydliště a také v poradnách ministerstva práce a sociálních věcí – užitečné kontakty najdete na stránkáchSociální dávky. Ve většině krajů fungují také poradny při Radě seniorů ČR a určitě nebude na škodu zeptat se v nejbližším klubu seniorů.