Finance

Kvalitní a dostatečná péče o staršího člověka samozřejmě není zadarmo. Naštěstí na to stát myslí a osobám, které již nejsou schopny se o sebe starat samy, poskytuje příspěvek na péči. Výhodou je, že z tohoto příspěvku lze hradit pomoc blízké osoby, která se o seniora stará, ale využít ho můžete i například pro pomoc ze strany registrovaných poskytovatelů sociálních služeb.  

Příspěvek na péči

Kde a jak o příspěvek žádat? 

O příspěvek na péči se žádá pomocí formuláře na úřadu práce. Pověřený sociální pracovník poté posoudí, nakolik je senior schopen samostatného života v jeho přirozeném domácím prostředí. Na základě tohoto sociálního šetření, lékařského posudku, zjištění potřeb a případně ještě na základě dalších doplňujících šetření se stanoví stupeň závislosti a rozhodne se o přiznání příspěvku na péči. 

Posouzení žádosti může bohužel trvat velmi dlouho. Výjimkou není ani půlroční čekání, protože úřady si mohou lhůty dle potřeby prodlužovat. Nenechte se tím ale odradit, pokud bude příspěvek uznán, dostane ho senior vyplacen i zpětně, za období ode dne podání žádosti. 

TIP:

Ušetřete si opakované návštěvy úřadu práce. Žádost je k dispozici online například na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Na úřad práce ji lze podat poštou, odevzdat na podatelně či poslat pomocí datové schránky. Pokud si ovšem chcete ověřit, že jste ji vyplnili správně, jděte přímo za pracovníkem úřadu. Ten žádost zkontroluje, případné nedostatky opraví na místě a proces se nebude zbytečně prodlužovat. 

Buďte připraveni svému seniorovi pomoci. Pokud máte pocit, že váš blízký o tomto příspěvku neví, řekněte mu o něm. Pokud potřebujete informovat nejprve sebe, navštivte nejbližší pobočku úřadu práce, tam jsou povinni vám poradit. 

Výše příspěvku 

Výše příspěvku vyplyne z posudkového řízení a pohybuje se od 880 Kč do 19 200 Kč. Záleží také na tom, zda využíváte pobytové sociální služby či nikoli.  
Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc: 

  • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
  • 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
  • 12 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
  • 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). 

4 stupně závislosti na pomoci druhých  

Stupeň závislosti na péči druhých se posuzuje podle samostatnosti v různých oblastech (celkem deseti): mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost. Bližší informace o posuzovaných kritériích najdete například na stránkách Péče.cz

TIP:

Při posudkovém řízení je důležité, aby se senior choval opravdu přirozeně, zkrátka tak, jako běžně. Nemá smysl, aby se snažil působit přehnaně bezmocně ani ze všech sil vypadat naprosto soběstačně, pokud tomu tak ve skutečnosti není. Lékaři i sociální pracovníci jsou většinou velmi zkušení lidé a ocení upřímnost. 

Pokud má váš senior obavy například z lékařských vyšetření či návštěvy sociálního pracovníka v domácím prostředí, nabídněte, že u toho budete s ním.