Finance, Aktuality

Podle průzkumu srovnávacího portálu Ušetřeno.cz z loňského podzimu topí polovina českých domácností plynovým kotlem. Každý desátý majitel se přitom o kotel vůbec nestará, což může být u kotlů na plyn a na tuhá paliva extrémně nebezpečné. Pokud tedy máte vy nebo někdo z vašich blízkých doma kotel na plyn, zbystřete. Následující řádky vám vysvětlí, jak o kotel správně pečovat a jaký je rozdíl mezi kontrolou a revizí plynového zařízení.

Nezapomínejte na pravidelnou revizi plynového zařízení

Kontrola a revize plynu nejsou totéž

Pravidelnou údržbu kotle a plynových zařízení rozhodně není dobré zanedbat. Nejenže se může výrazně snížit účinnost topení, ale hrozí také nehody, dokonce i s tragickými následky. Zákony rozlišují kontroly a revize. Zjednodušeně řečeno, první si můžete provést sami, druhou pouze odborník.

Kontrola plynu

Dbát na pravidelnou údržbu rozvodů plynu je v zájmu majitelů domů a bytů a ostatně i nájemníků. Navíc to přikazuje zákon. Pokud s tím už máte zkušenosti, kontrolu plynového kotle si můžete provést jako majitel nemovitosti sami. „K tomu vám stačí pouze čich a oči. Pokud si na to netroufnete, požádejte někoho zkušenějšího z rodiny, šikovného souseda, případně si objednejte služby školeného technika. Prohlédnout se přitom musí kotelna, jednotlivé domácí kotle a další plynové spotřebiče. Důležité je ověřit, zda jsou větrací vzduchové otvory otevřeny, a také zkontrolovat těsnost všech ventilů, aby nikde neunikal plyn. Proto je určitě vhodné mít doma hlásič úniku plynu,“ doporučuje Markéta Witoszová, energetická analytička portálu Ušetřeno.cz. Kontrola plynu má být prováděna pravidelně jednou ročně. Neprovádí se pouze v roce, kdy se uskuteční revize plynu.

Revize plynu

Revizi plynových zařízení smí provádět jen profesionál. Pokud máte nový kotel, na jeho uvedení do provozu potřebujete certifikovaného technika. Říká se tomu výchozí revize plynu. K ní je nezbytná projektová dokumentace, stavební deník a záznam o revizi kouřové cesty. Někteří technici tento krok často opomíjejí, ale vy na něm trvejte. „Společnost, která vám instaluje nebo znovu napojuje přístroj, vám také musí vystavit revizní zprávu. Ta bude hrát zásadní roli pro pojišťovnu v případě, že by někdy došlo k pojistné události,“ upozorňuje Markéta Witoszová.  

Dále už musí být pravidelně jednou za 3 roky prováděna provozní revize. Musí se provést také v případě, že plynové zařízení bylo více než půl roku mimo provoz anebo je po generální opravě. Je dobré technika na revizi objednat na jaře hned po topné sezóně. Při revizi technik kontroluje například těsnost hlavního uzávěru plynu, funkčnost plynoměrů a uzávěrů plynových spotřebičů a zjišťuje přítomnost nebezpečného oxidu uhelnatého. Vedle toho musí zkontrolovat i rozmístění plynových spotřebičů, aby měly kolem sebe dostatek místa a prostor pro odvětrávání.

Revizní zpráva

Poté, co technik provede revizi plynové soustavy, musí sepsat finální dokumentaci. Ta obsahuje datum provedené prohlídky, jméno a příjmení technika a číslo jeho osvědčení. Samozřejmě nesmí chybět údaje o provedeném měření. Jestliže technik odhalil nějaké závady, musí být popsána jejich nebezpečnost a také stanoveny lhůty na jejich odstranění.

Cena

Kolik bude revize stát, záleží na velikosti bytu, respektive domu, a také na počtu spotřebičů v domácnosti. Služby technika stojí obvykle v rozmezí od 500 do 2 000 korun. Záleží také na regionu, v Praze může být cena o trochu vyšší. „Někteří dodavatelé plynu nabízejí revizi kotlů zdarma ve svých balíčcích služeb, tak si u toho svého ověřte, zda je to i váš případ,“ radí Markéta Witoszová z Ušetřeno.cz.

Pozor na oxid uhelnatý

Ze špatně fungujícího plynového kotle, ale i ze sporáku nebo karmy, může do místnosti unikat nebezpečný oxid uhelnatý (CO). I když ho není vidět ani cítit, otrava přichází nepozorovaně a bez varování. Nejprve člověka začne bolet hlava, pak se objeví nevolnost. Než si zasažený uvědomí, co se děje, ztrácí orientaci a upadá do bezvědomí. Pro svou vlastní bezpečnost neopomínejte pravidelné revize plynových zařízení a pořiďte si zmíněný hlásič úniku plynu. Jeho cena začíná zhruba na 400 Kč a seženete jej například v hobbymarketech.

Tereza Kunová, Ušetřeno.cz