Finance, Aktuality

Máte pocit, že smlouvy a faktury, které vám za poslední roky prošly rukama, jsou stále méně přehledné a srozumitelné? Typickým příkladem mohou být faktury, které vám posílají dodavatelé energie. Pověstný čert se v nich jistě vyzná, ale ten vám určitě nepomůže zjistit, proč musíte doplácet a kolik elektřiny nebo plynu jste spotřebovali. Pokud nemůžete požádat o radu své příbuzné, ani známé, poradí vám tento článek. Dozvíte se v něm, které položky jsou v obsáhlém vyúčtování důležité a co konkrétně pro vás znamenají. Pro lepší představu vám ukážeme příklad faktur za odebranou elektřinu a za plyn a vysvětlíme jednotlivé body krok za krokem.

Jak se vyznat ve fakturách za energie?

Elektřina

Jako ukázku jsme použili fakturu společnosti Innogy. Jestli držíte v ruce vyúčtování od jiného dodavatele, nic se neděje. Ačkoli od každé společnosti vypadá vyúčtování trochu jinak, musí vždy obsahovat neměnné a povinné údaje:

Strana 1

Záhlaví

Hned na začátku první strany naleznete název dokladu – například Vyúčtování dodávky elektřiny – a také údaj o zúčtovacím/ fakturační období – např. 07.09-05.09.2018. V záhlaví se dále nachází kontaktní údaje na vás jako odběratele čili vaše korespondenční adresa i adresa trvalého bydliště. Stejně tak je v záhlaví dokumentu uveden kontakt na dodavatele, tj. obchodníka.

Vyúčtování záloh/přeplatek/doplatek

Z této části byste se měli hned dozvědět, jak si s vaší spotřebou elektřiny za dané období stojíte. Celková fakturovaná spotřeba je uvedena v MWh (megawatthodinách). Pokud byla vaše spotřeba vyšší než zálohy, které jste pravidelně platili, bude na faktuře vyčíslen doplatek. U něj musí být uveden termín, do kterého máte danou částku doplatit. V opačném případě může být vyčíslen přeplatek, který říká, o jakou částku jste pravidelné zálohy přeplatili. „Zároveň musí být na faktuře uvedeno, jak a kam vám dodavatel přeplatek vrátí. Většina dodavatelů přeplatky nevrací, ale převádí je do dalšího zúčtovacího období,“ doplňuje Markéta Witoszová, specialistka na energetiku ze srovnávacího portálu Ušetřeno.cz.

Rozpis záloh na další období

Nový zálohový plán se tvoří na základě vaší spotřeby v minulosti. Někteří dodavatelé uvádějí nové zálohy na první straně faktury, u jiných ho najdete na samostatném listu. Jestli vám nevyhovuje frekvence záloh nebo nesouhlasíte s navrženou výší záloh, můžete se obrátit na dodavatele.

Strana 2

Identifikace místa spotřeby

Na druhé straně faktury si zkontrolujte adresu odběrného místa, kde jste elektřinu odebírali. Další důležité údaje jsou distribuční sazba a jistič. Distribuční sazbu (např. D02d nebo D25d) nastavuje distributor elektřiny, nikoli dodavatel. V jednotarifní sazbě platíte po celý den stejnou částku, zatímco ve dvoutarifní sazbě jsou ceny dvě v závislosti na nízkém či vysokém tarifu podle denní doby. Typ jističe a počet fází (na faktuře uvedený např. 3 x 20 A) má také zásadní vliv na spotřebu elektřiny – čím vyšší jistič a více fází máte doma, tím bude spotřeba, a tudíž i fakturovaná částka vyšší.

Produktová řada (nebo též produkt) je dalším údajem, který si na faktuře zkontrolujte. Je to v podstatě vámi vybraný typ služby dodavatele, který má svůj ceník. Lze si jej představit jako určitý tarif mobilního operátora.

Kód odběrného místa – EAN kód – platí vždy jen pro jedno odběrné místo a zůstává pořád stejný. Nemění se ani v případě, že přecházíte k jinému dodavateli elektřiny.

Další údaje na faktuře zahrnují položky, na které už váš dodavatel elektřiny nemá vliv. Jedná se např. o distribuční poplatky a daně, které reguluje stát a jsou odlišené podle jednotlivých krajů. Obchodní část ceny se odvíjí od produktu, který jste si u dodavatele zvolili.

Plyn

Jako vzorový příklad nám posloužila faktura společnosti ČEZ. Máte-li vyúčtování od jiného dodavatele, můžete se touto ukázkou řídit rovněž, protože základní položky musí být vždy stejné.

Strana 1

Záhlaví

Také na faktuře za plyn najdete povinné kontaktní údaje, jako je vaše korespondenční adresa a adresa trvalého bydliště a samozřejmě kontakt na dodavatele. Vedle názvu faktury – například Periodická faktura za sdružené služby dodávky plynu – je v záhlaví rovněž uvedeno i zúčtovací/ fakturační období.

Vyúčtování záloh/ přeplatek/ doplatek a nové zálohy

Dalším důležitým údajem je fakturovaná spotřeba vyjádřená v MWh (megawatthodinách). „Na starších typech plynoměru však bývá uvedena v m3 (metrech krychlových), proto doporučuji použít jednoduchý přepočet 1 m3 = 10,55 kWh = 0,01055 MWh,“ radí Markéta Witoszová z Ušetřeno.cz. Dodavatel zároveň uvádí, kam a jakým způsobem a do jakého data máte doplatek uhradit, v případě přeplatku vám sdělí, jak vám danou částku vrátí. Opět to obvykle řeší tak, že přeplatky převádí do dalšího zúčtovacího období.

Umístění rozpisu záloh na příští období je, stejně jako u faktury za elektřinu, závislé na konkrétním dodavateli. Obvykle jej najdete hned na první straně faktury, nebo až na jejím konci.

Strana 2

Identifikace místa spotřeby

Podobně jako u faktury za elektřinu, i u té za dodávky plynu najdete na druhé straně číslo a adresu odběrného místa spolu s jeho kódem. Ten je u plynu označen EIC, případně EIC OPM.

Důležitým údajem ke kontrole je také obchodní část ceny, která se odvíjí od produktové řady (produktu). Jedná se tedy o konkrétní typ služeb dodávky plynu, který podle spotřeby a ceníku dodavatele platíte.

Podobně jako u faktury za elektrickou energii, i na té za plyn figurují na druhé straně distribuční poplatky, daně a další položky, na které váš dodavatel nemá vliv. Tyto položky jsou stanovovány distributorem a regulovány státem. U některých dodavatelů jsou podrobněji rozepsány i na dalších stranách. Vedle těchto položek můžete na zbývajících stranách faktury najít i servisní informace distributora a kontakt na jeho poruchovou linku.

Tereza Kunová, Ušetřeno.cz