Finance, Aktuality

Každému z nás se někdy může stát, že své závazky nestihne zaplatit včas. Může třeba jít o zapomenutou měsíční fakturu za mobilní telefon či internet anebo nějaký nedoplatek za elektřinu nebo plyn. Konkrétně dodavatelé energií vám za takovou neuhrazenou pohledávku mohou vyměřit určitou pokutu, kterou následně zaplatíte, a je po starostech. Jenže někteří z nich si na vymáhání dlužných částek najímají inkasní agentury, a s těmi už bývá mnohem složitější jednání.

Dluh na energiích – jak se nenechat zaskočit inkasní agenturou?

Férové zacházení versus nátlak s bičem v ruce

Jestliže má zákazník na elektřině či plynu nějaký dosud neuhrazený nedoplatek, dodavatel mu zašle upomínku, aby jej splatil. V případě, že se tak nestane, může do hry vstoupit inkasní agentura, kterou si dodavatel najme. V podstatě jde o takového vymahače pohledávek od dlužníků. Mezi inkasními agenturami najdeme jak ty poctivé a slušné, tak i ty, řekněme diskutabilní, které vyznávají metodu ostrých loktů a vymáhají víc, než na kolik mají podle zákona nárok. A právě těch druhých se v poslední době objevuje stále více. Jejich hlavní taktikou je vystrašit potenciálního dlužníka a přimět ho k zaplacení částky co nejrychleji. A hlavně aby nic nezkoumal! Nezřídka se totiž stává, že dluh je navýšený o všelijaké další poplatky, anebo reálně vůbec neexistuje. 

Typický scénář

Zavolá neznámý člověk a oznámí vám, že máte na elektřině či plynu neuhrazený dluh, který musíte okamžitě splatit, jinak vám hrozí exekuce. Místo telefonátu můžete podobnou zprávu dostat smskou anebo najít ve své poštovní schránce před bytem či domem. Žádné bližší vysvětlení, kdy a jak dlužná částka vznikla, samozřejmě nečekejte.

Nejčastější důvody uváděné inkasními agenturami

  • Nedoplatek za elektřinu nebo plyn – stačí, když zákazník, který jinak řádně platil zálohy,  za energie, zapomene vyrovnat jeden nedoplatek.
  • Neuhrazený deaktivační poplatek – při změně dodavatele, kdy zákazník navzdory smluvním podmínkám ukončil předčasně smlouvu na dobu určitou s předchozím dodavatelem.
  • Náklady za vymáhání dluhu.

Jak se bránit?

Jestliže máte pochybnosti, zda je vymáhaná částka i s případnou sankcí oprávněná, braňte se. Požadujte po inkasní firmě, ať vám doloží nárok na danou pohledávku i potvrzení pro koho ji vymáhá. Povinností každého „vymahače“ je prokázat, že pohledávka existuje, a z čeho se skládá. Každý dlužník by měl vždy vědět, jakou dlužnou částku musí skutečně zaplatit, a co už je naopak nad rámec pohledávky. „Jedná se například o náklady za vymáhání dluhu, čili odměnu pro inkasní agenturu, která si ji ale nárokovat nesmí. Pokud dlužník včas neuhradí svůj dluh, podle zákona po něm věřitel může chtít jen úrok z prodlení, případně také cenu zaslané upomínky,“ upozorňuje energetická analytička portálu Ušetřeno.czMarkéta Witoszová, a dodává: „Některé inkasní agentury ještě tu a tam zkouší trik v podobě výhrůžek exekucí, ovšem k tomu nutně potřebují rozsudek soudu, jinak samy porušují zákon.“

Nejde-li to po dobrém, kontaktujte úřady

Může se stát, že i přes vaši snahu o racionální, věcnou komunikaci s vámi inkasní agentura bude odmítat jednat i podat vysvětlení, co přesně vymáhaná částka zahrnuje. V takovém případě se obraťte na Energetický regulační úřad, který vám poradí, jak dále postupovat a pomůže zjistit okolnosti vniku dluhu přímo u dodavatele. Stejně tak můžete zkontaktovat Českou obchodní inspekci, která se nekalými obchodními praktikami také zabývá.

Tereza Kunová, Ušetřeno.cz