Při podání žádosti do domova pro seniory je dobré předem vědět, co všechno je potřeba udělat a jaký je celý proces podání žádosti.

Žádost do domova pro seniory a tipy pro výběr vhodného zařízení

Žádost může být podána z různých důvodů, nejčastěji se pak setkáváme s těmito: 

  • stav je akutní a situace si to žádá, je tedy třeba umístit seniora do pobytového zařízení co nejdříve (péče v domácím prostředí již není možná). V takovém případě je nutné zajistit i jiné “přechodné služby”, které pomohou do doby, než dojde k umístění do pobytového zařízení. 
  • žádost podaná takzvaně ,,do budoucna”, tedy pokud senior ještě zvládá péči o sebe (například i s dopomocí rodiny, blízkých či terénních sociálních služeb), ale chce mít otevřené dveře, pokud by se situace zhoršila.

První krok

Je na přání každého seniora, kam si žádost bude chtít podat - žádostí je možné podat více. V Registru poskytovatelů sociálních služeb si vyhledejte domovy pro seniory. Podívejte na internetové stránky jednotlivých domovů. Pokud to situace dovolí kontaktujte sociálního pracovníka daného domova a domluvte si osobní schůzku přímo v prostředí domova pro seniory. Tam se nejlépe dozvíte veškeré podrobnosti ohledně počtu lůžek, volné kapacity, platby, aktivit apod. Zároveň se také na vlastní oči podíváte, jak to v domově vypadá. 

Druhý krok

Co všechno je potřeba k žádosti dodat? Nejprve si najděte na stránkách domova jejich žádost, kterou nutné vyplnit a podepsat. Dále je důležité zajistit od lékaře aktuální lékařskou zprávu. Žádost společně s lékařskou zprávou pošlete buď poštou, e-mailem nebo doneste přímo do vybraného domova. 

Třetí krok

Další krok je na straně domova. V domovech pro seniory se pravidelně setkávají komise (kterých se účastní zpravidla vedoucí domova, vrchní zdravotní sestra a sociální pracovník), které vždy pročítají nové žádosti. Zjišťují, zda je jejich domov pro žadatele vhodný a zda jsou schopni zajistit odpovídající péči. Následně vás kontaktuje sociální pracovník domova s rozhodnutím, zda byla žádost přijata do evidence nebo zda byla z nějakého důvodu odmítnuta.

Při odmítnutí žádosti by vám sociální pracovník domova měl sdělit možné alternativy služeb pro vás vhodných. Neváhejte se také obrátit na náš poradenský portál, kde vám rádi poradíme. 

Čtvrtý krok

Pokud bude žádost přijata do evidence, následuje většinou období (různě dlouhého) čekání. Se sociálním pracovníkem budete v pravidelném kontaktu, průběžně mu budete sdělovat, zda se stav zhoršil, nebo zda je vše v pořádku. Při uvolnění kapacity domova následuje další komise, tak zvaná "pokračovací", která vybírá z evidence žadatele, kteří jsou potenciálně vhodní pro dané lůžko. Pokud komise vybere vás, pracovník se s vámi (nebo s vaší rodinou) spojí a sdělí další postup - domluví tak zvané sociální šetření (návštěvu ve vašem domácím prostředí nebo tam, kde právě žijete). Sociální pracovník detailněji zjišťuje vaše představy o službě, jaká jsou vaše přání a také zda opravdu máte zájem o umístění do domova pro seniory. Ve složení sociální pracovník, vedoucí zdravotní sestra a vedoucí přímé péče jezdí šetřit obvykle více žadatelů.

Po úspěšném sociálním šetření přichází poslední krok, tedy již řešení vašeho přestěhování do domova pro seniory. 

Tipy pro výběr domova pro seniory

  • Zjistěte si, jaké domovy pro seniory jsou ve vašem okolí, nebo v místě, kde to máte rádi. Je dobré dát na doporučení někoho, kdo již v domově pro seniory žije nebo tam má svého blízkého. Pokud nikoho takového v okolí nemáte, podívejte se sami nebo společně s rodinou na internetové stránky jednotlivých domovů - budete tak mít představu, jak to v domově vypadá, kolik mají lůžek a také kolik se platí. 
  • Pokud to situace dovolí, domluvte si se sociálním pracovníkem osobní schůzku v prostředí domova pro seniory. Pracovník vás po domově provede a zodpoví vám veškeré otázky týkající se domova pro seniory, počtu lůžek, plateb, aktivit. Můžete se tak po zařízení porozhlédnout a zamyslet se nad tím, zda splňuje vaše představy a požadavky a zda by se vám zamlouvalo tam bydlet. 
  • Doporučujeme také zohlednit to, aby to měla rodina do domova blízko - aby vás mohli vaši blízcí pravidelně navštěvovat a trávit s vámi čas.
  • Při podání žádosti se nezavazujete k tomu, že v daném domově nakonec budete muset bydlet. Proto klidně podejte žádostí více do různých domovů. Zvýší se tak možnost případného rychlejšího umístění, pokud vaše situace začne být více akutní. 
  • Lékařskou zprávu si nakopírujte a přikládejte ke každé žádosti - při opakovaném vystavení lékařské zprávy byste mohli platit poplatek.

Lenka Josková, sociální pracovnice