Finance, Aktuality

Několik let jsem pracovala jako sociální pracovnice. Mým posláním bylo poskytovat lidem z řad veřejnosti potřebné informace týkající se sociálních služeb a pomoc při řešení rodinné situace v období, kdy stáří začíná přinášet starosti.

Platba v domově pro seniory

Přišel za mnou pán ve středním věku, že má nemocnou maminku a hledá někoho, kdo by jí poskytl celodenní péči. První nedorozumění vzniká, když se ptám, jaké služby by maminka potřebovala a v čem přesně potřebuje pomoci. Co je mi prý do toho, on hledá pro maminku postel a s nikým se nebude o takových věcech vybavovat. Vysvětluji, proč se tak “hloupě” vyptávám. Potřebuji zjistit, jestli tento domov má personální a technické kapacity, případně bych doporučila jinou, vhodnější službu.

No tak dobře, pán se sice nerad, ale rozhovoří. Mapujeme společně situaci, hledáme služby, které mohou jeho mamince pomoci. Péče v domácím prostředí nebude po propuštění z nemocnice zřejmě možná. Nabízím pánovi prohlídku společných prostor, jeví nezájem, je vytížený a nemá čas, jde mu přece o tu postel… Přecházíme k otázkám úhrady za péči. Chci vysvětlit jednotlivé položky - stravu, ubytování, úhradu za péči… “Cože?” křičí na mě pán: ,,Takže tady jí taky seberete celej důchod? Jste všichni stejní!” Vstane, práskne dveřmi a odchází.

Jak je to tedy s tím důchodem nebo spíše úhradou v domově pro seniory?

Domov pro seniory je pobytová sociální služba, kterou upravuje zákon číslo 108/2006, úhrada za pobyt se řídí vyhláškou 505/2006. V těchto předpisech je přesně popsáno, kolik se za sociální službu platí. 

Zdravotní pojištění se na poskytování sociálních služeb nevztahuje. Jedná se o dva odlišné sektory, které spolu (sice nelogicky) nejsou vůbec provázané.

Maximální sazba úhrady v domově pro seniory

    strava/den 170 Kč
    ubytování/den 210 Kč
    tj. měsíčně 11 560 Kč

Většina zařízení se nedrží na horní hranici sazby. Liší se to samozřejmě regionálně (ve velkých městech jsou ceny zpravidla vyšší) nebo třeba podle počtu lůžek na pokoji. U soukromých domovů naopak počítejte s tím, že bude sazba na zákonném maximu.

Součástí úhrady je i tzv. příspěvek na péči, který je určen na krytí pečovatelských úkonů (hradí se z něj pomoc s podávání stravy, pomoc s hygienou aj.). Příspěvek na péči je vyplácen ve 4 stupních. Jinou pomoc potřebuje senior, který má potíže si dojít na nákup a ohřát stravu, jinou pomoc senior, který se pohybuje na vozíku, na který se sám nedokáže přesunout nebo má problémy s kognitivními funkcemi.

Převazy nebo podávání léků mohou vykonávat pouze zdravotní sestry a je jen málo úkonů, na které v domově pro seniory přispívá zdravotní pojišťovna.

Výše úhrady za pobyt v domovech pro seniory se nezměnila již od roku 2014. Průměrný důchod se za tu dobu zvýšil o 1500 Kč.

Skutečné průměrné náklady na lůžko v domově pro seniory jsou 35 až 70 tis. Kč měsíčně. Záleží na tom, kolik tam pracuje zaměstnanců, jaké jsou odbornosti, ale také na tom, zda se jedná o hospodárnou budovu či nikoli.

Další peníze mohou získat domovy pro seniory formou dotací od MPSV a zřizovatelů. Přesněji řečeno tyto dotace získávají domovy, které jsou v síti sociálních služeb.

Řada soukromých domovů v síti sociálních služeb není a peníze od státu tak vůbec nezíská. Může se proto stát, že bude rodina vyzvána, aby se podílela na úhradě za služby nad rámec vyhlášky, která tyto ceny upravuje.

Kristýna Galíková, sociální pracovnice