Lidé se často velmi špatně orientují v nabídce sociálních služeb. Nevědí, pro koho je jaká služba určena, ani kde vhodnou službu vyhledat. Mnohokrát jsme se setkali s tím, že se na nás neformální pečující nebo i samotní senioři obrátili s tím, že péči o svého blízkého či o sebe už nezvládají a potřebují podat žádost do domova pro seniory. Po delším společném rozhovoru ale často zjišťujeme, že umístění do pobytového zařízení, jako je například domov pro seniory, není tak úplně potřeba. Po zjištění možností seniora i rodiny se dostáváme k tomu, že pobyt v domácím prostředí může trvat déle, a to za podpory a pomoci sociálních či zdravotních služeb. 

Mapování situace a plán pomoci aneb ne vždy je nutné využít pobytových služeb

Mapování situace

Při řešení situace klienta je velmi důležité posouzení a komplexní mapování. Zjišťujeme tedy, jaký je zdravotní stav, sociální a finanční situace a také jaké jsou celkové možnosti klienta. Mapujeme, jaká je zakázka, tedy co vlastně klient potřebuje a jaká jsou jeho očekávání od služby. Zjišťujeme také, jestli nějaká služba již poskytuje pomoc, v jaké míře a dále i to, kdo z rodiny či blízkého okolí se na pomoci podílí nebo může podílet. 

V závislosti na míře potřebné pomoci se následně odvíjí vhodnost služeb. Sociální služby jsou poskytovány ve třech formách:

  • terénní, kdy je péče zajištěna v domácím prostředí, 
  • ambulantní, kde klient může trávit svůj čas s vrstevníky a se zajištěnou potřebnou péčí,  
  • pobytové služby jsou určené osobám, které již potřebují komplexnější péči a větší pomoc druhé osoby. 

Plánování pomoci

Dalším krokem je následná příprava plánu pomoci, kdy společně s klientem přemýšlíme nad jednotlivými kroky, které by bylo vhodné udělat pro zajištění co nejlepší a nejefektivnější péče. Zjišťujeme, zda jsou vhodné služby v blízkosti bydliště, nebo v místě, kde to má klient rád. Určitě stojí za to poptat se na doporučení blízkých či vrstevníků, kteří již nějakou službu využívají nebo s ní mají dobrou zkušenost. Některé služby je také dobré kombinovat.

Ke každému klientovi je samozřejmě důležité přistupovat individuálně, jelikož každý má jiné potřeby, přání a představy o pomoci a péči. Do procesu zajištění pomoci je možné dle potřeb klienta zapojit také další odborníky, například psychologa či právníka.

Kontakty na sociální služby jsou k nalezení v Registru poskytovatelů sociálních služeb. 

Lenka Josková, sociální pracovnice