Zdraví, rodina, vztahy

První moment, kdy se lidé začínají zabývat vlastním stářím a uvědomovat si, že přijde, bývá smrt rodičů. Náhle jako bychom ztratili ochranu generace před námi a přemýšlíme, že další, kdo je na řadě, jsem já.

Vědomí stáří

Velká změna přichází s odchodem do důchodu, práce, která byla přirozenou součástí životu tu není. Mnoho lidí ztrácí pocit vlastní užitečnosti a prospěšnosti pro okolí. Zároveň v tomto období přichází další změny doprovázející stáří – fyzické obtíže, větší únava, zhoršení zraku a sluchu. Náhle toho zvládneme méně než dřív. Ne každý se s tím vyrovná snadno, byť jde o naprosto přirozený proces, je těžké jej přijmout a vyžaduje to čas

Ve stáří potřebujeme pomoc častěji než dřív a s přibývajícím věkem a nemocemi její potřeba stoupá. Naučme se ji přijímat, je to důležité! Vzájemná pomoc v rodině upevňuje mezigenerační vztahy a nevrlá reakce dnes může zasít plody, které sklidíme mnohem později. S potřebou pomoci se částečně mění i rodinné role.

Buďme velkorysí a zkusme se na novou situaci podívat očima toho druhéhoČasem se nové role usadí, proto nedopusťte, aby případné nynější konflikty měly příliš ostré hrany, které by v některé straně zanechaly zbytečný pocit křivdy.