Zdraví, rodina, vztahy

Schopnost postavit se vlastnímu strachu a vyrovnat se s ním často úzce souvisí s naším momentálním zdravotním a psychickým stavem

Strach z nemoci

Strach je přirozenou součástí života, varuje nás před potenciálním nebezpečím a neměli bychom tyto své pocity podceňovat ani potlačovat. Dlouhodobě potlačovaný a neřešený strach může být velice škodlivý. Negativní vliv strachu na náš fyzický stav se může projevovat zvýšenou srdeční frekvencí, zvýšeným pocením, zrychleným dechem, ztuhlostí svalů, třasy apod. Dlouhodobě neřešený strach však může přerůst v úzkosti a panické stavy nebo fobie, léčba těchto potíží často nebývá jednoduchá.

Pokud nás něco trápí, může nám pomoci svěřit se blízké osobě, které důvěřujeme. V závažnějších případech, například pokud máme na základě příznaků strach z nějaké nemoci, je vhodné objednat se u lékaře. Včasné určení diagnózy může rapidně zvýšit naději na úspěšnou léčbu

Pokud je strach z lékaře nebo případné špatné zprávy opravdu veliký a překonává s těžce, má možná smysl nejprve vyhledat psychologickou pomoc, třeba v některém z nízkoprahových center např. v RIAPSu či Centru krizové intervence nebo se obrátit na odborné telefonní poradny.