Sociální služby se poskytují jako služby v různých formách → pobytové, ambulantní nebo terénní.

Role sociálních služeb ve zdravotnictví: Podpora, koordinace a komplexní péče

Specifickou oblastí jsou sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních, jejichž posláním je pomoci nemocným a jejich rodinným příslušníkům řešit náhlé životní situace, do kterých se dostali a aktivně hledat možná řešení.

Sociální pracovník ve spolupráci s kolegy a rodinnými příslušníky pomáhá zprostředkovat následující služby1:

 1. informace k zavedení pečovatelské služby při propuštění
 2. informace k zavedení asistenční služby, osobní asistence
 3. informace k žádosti do domova pro seniory v regionu
 4. informace k sepsání smlouvy na sociální lůžko a vedení jeho evidence
 5. zvláštní příjemce důchodu
 6. informace k převedení plateb do nemocnice
 7. informace k ubytování pro osoby bez domova
 8. informace k zavedení domácí péče po propuštění z nemocničního ošetřování
 9. vyřizování žádostí na úřadech
 10. zajištění platného dokladu totožnosti
 11. další služby dle požadavků nemocných

Sociální lůžko

V souvislosti se sociálními službami ve zdravotnických zařízeních se můžete setkat s pojem sociální lůžko. Početně těchto lůžek bývají v nemocnicích pouze nižší jednotky. Tato lůžka jsou zavedena v nemocnicích na základě § 52 Zákona o sociálních službách a jsou nabízena osobám, jejichž zdravotní stav už nevyžaduje lůžkovou zdravotní péči, ale vyžaduje péči druhé osoby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Tato služba se poskytuje na základě smlouvy a hradí se dle platného ceníku daného zařízení. Každé zařízení může mít další podmínky pro čerpání této sociální služby.

Pro více informací doporučujeme kontaktovat sociálního pracovníka daného zdravotnického zařízení, který vás bude ochoten nasměrovat.

Klára Buttová, sociální pracovnice


Zdroj: 1HYBNEROVÁ, Petra. Informace o sociálních službách v nemocnici. Nemocnice Jablonec nad Nisou [online]. [cit. 2023-04-23]. Dostupné online.