Zdraví, rodina, vztahy, Aktuality

Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní. Ambulantní služby jsou osobě poskytovány v prostorách působiště organizací, které danou službu poskytují, tj. mimo domácí prostředí klienta. Klient za službou dochází, nebo se musí přesunout na místo, kde je služba poskytována. V následujícím článku si právě ambulantní sociální služby přiblížíme.

Ambulantní služby: Odlehčení při péči a zprostředkování sociálních kontaktů

Pobytová odlehčovací služba

Umožňuje dočasný pobyt seniora, který již potřebuje dopomoc druhé osoby v období, kdy rodina nemůže pečovat (např. jede na dovolenou, ale i úbytek sil nebo nemožnost uvolnění z práce), nebo senior čeká na umístění do pobytové služby (např. do domova pro seniory). Pobyt seniora je ohraničen maximální dobou tří měsíců, kdy lze službu využívat.

Denní / týdenní stacionář

Odlehčovací služba, která je k dispozici většinou v pracovním týdnu od rána do odpoledne (např. 8 - 16) a je zde zajištěna celodenní péče o klienta včetně stravování i aktivizačních programů.

Centrum denních služeb

Funguje podobně jako denní stacionář, může se však oproti stacionáři lišit v míře péče poskytované klientovi (spíše pro více soběstačné klienty).

Sociálně - aktivizační služba

Umožňuje seniorům navazovat a udržovat kontakty s vrstevníky, udržovat a rozvíjet dovednosti a schopnosti klientů při zájmových činnostech (výuka jazyků, přednášky apod.), podporuje informovanost klientů v oblasti práv a oprávněných zájmů (tematické přednášky, individuální sociální poradenství). Nejčastěji působí pod městskými částmi a nabízí množství aktivit a kulturního i vzdělávacího vyžité pro své klienty.

Kde hledat?

Pro vyhledání konkrétní ambulantní služby ve vašem okolí doporučujeme:

Jak požádat?

O ambulantní službu žádáte u konkrétního poskytovatele. Doporučujeme se spojit s místním sociálním pracovníkem, který vám poskytne více informací, včetně volných kapacit zařízení, případně možného horizontu přijetí do služby. Jako u jiných typů sociálních služeb je nejprve potřeba vyplnit žádost o poskytnutí služby. Žádost musí podepsat osoba, která o službu žádá. Ve většině případů je potřeba doložit rovněž zprávu od ošetřujícího lékaře, případně lékař musí vyplnit formulář přímo od zařízení, o které žádáte.

Klára Buttová, sociální pracovnice