V dnešním článku bychom vám rádi přiblížili fungování přechodných a odlehčovacích pobytů. Tyto služby vnímáme jako velmi důležité ale zároveň celkem málo známé.

Přechodné a odlehčovací pobyty

Význam odlehčovacích služeb

Umístění blízkého do přechodného odlehčovacího pobytu dává pečujícím prostor podniknout plánovanou dovolenou, načerpat novou energii a sílu. Péče o blízkého není jednoduchá a je třeba si někdy odpočinout a věnovat se jen sám sobě. Přechodné pobyty mohou trvat třeba jen týden, či měsíc v závislosti na potřebu a situaci. Pro seniory může být takový pobyt jistým oživením, jelikož jsou v kontaktu se svými vrstevníky a je jim poskytnuta odborná péče. Přechodné a odlehčovací služby je možné využít také v případě, že péče v domácím prostředí již není možná a probíhá proces vyřizování žádosti v pobytovém zařízení jako například v domově pro seniory. V mezičase, tedy než se žádost vyřídí, je tak možné služby přechodného pobytu využít.

Odlehčovací někdy nazývané také respitní či úlevové pobyty pomáhají osobám, které dlouhodobě pečují o svého blízkého. Každý máme své potřeby a také člověk, který pečuje o blízkou osobu (dítě, dospělého či seniora), se potřebuje věnovat i vlastním zájmům. Je proto důležité, aby při péči o blízkého došlo občas k zastoupení - tedy, aby pečující měl čas na sebe, odpočinek, načerpání nových sil a zároveň, aby péče o blízkého pokračovala.

Klientům je v odlehčovacích službách poskytnuta veškerá potřebná péče, zároveň jsou podporovány sociální vazby a kontakt s vrstevníky. Klientům je nabízena pomoc v sebeobsluze (oblékání, strava, hygiena), doprovody k lékaři na vyšetření či zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Mezi klienty odlehčovacích služeb mohou patřit senioři, osoby se zdravotním postižením nebo také osoby s chronickým onemocněním. Kromě umožnění nezbytného odpočinku pečující osobě je dalším cílem odlehčovacích služeb podpora klienta a zlepšení jeho soběstačnosti a samostatnosti.

Odlehčovací služby nezahrnují zdravotnickou péči a nejsou určeny občanům, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci nebo přímou odbornou lékařskou péči. Délka pobytu v odlehčovacím zařízení je limitována dobou - maximálně 3 měsíce.

Výběr odlehčovací služby

Přehled všech poskytovatelů sociálních služeb najdete nejsnadněji v Registru poskytovatelů služeb na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Zadáte kraj, okres a případně další požadavky na službu, kterou hledáte, a zobrazí se vám nejbližší poskytovatelé služeb ve vašem okolí. Je dobré podívat se na internetové stránky jednotlivých zařízení, zjistit, jaká je úhrada a prohlédnout si galerii fotografií, ať máte představu o prostředí. Na stránkách zařízení naleznete také žádost o poskytnutí služby a další dokumenty, které je nutné vyplnit či dodat. Se vším vám jistě pomohou sociální pracovníci v daných zařízeních, neváhejte se na obrátit.

Úhrada odlehčovacích služeb

U odlehčovacích služeb je velmi důležité hledět na výši úhrady. Platí se obvykle hodinově a cena bývá okolo 200 Kč za hodinu. Platby však mohou být nastaveny odlišně. Konkrétní cenu a podmínky péče je třeba si zjistit přímo od konkrétního poskytovatele péče. Určitě se tedy na platbu za službu předem doptejte, předejdete tak případnému nedorozumění.

Lenka Josková, sociální pracovnice