Zdraví, rodina, vztahy

V určité fázi života se může stát, že člověk nechce prodlužovat svou existenci za každou cenu.

Dříve vyslovené přání

Má smysl sepsat tzv. dříve vyslovené přání, které například lékaře zbavuje povinnosti provádět za každou cenu oživování nebo udržovat člověka při životě doslova násilím, avšak s minimální následnou kvalitou života.

Totéž platí, pokud například v nějaké fázi nádorového onemocnění nechcete provádět chemoterapii a chcete přejít k paliativní péči.

Dobré vědět...

Dříve vyslovené přání lze sepsat buď samostatně, nebo až ve chvíli hospitalizace. Pokud se rozhodnete sepsat dříve vyslovené přání sami, je požadováno, abyste byli o jednotlivých následcích vašeho dříve vysloveného přání poučeni lékařem, a na závěr jej opatřete úředně ověřeným podpisem. Pokud se rozhodnete pro dříve vyslovené přání až během hospitalizace, bude zapsáno do vaší zdravotnické dokumentace a podepíšete jej vy, zdravotní pracovník a svědek.