Zdraví, rodina, vztahy

Pojem paliativní péče vyjadřuje takový druh péče, který si už neklade na cíl zlepšovat zdraví osoby, o kterou se pečuje, protože to vzhledem k jejímu stavu již není možné. Soustřeďuje se tedy spíše na tišení bolesti a na odstranění či zmírnění tělesného i duševního strádání. Paliativní péče by měla zajišťovat i duchovní potřeby jedince. Vzletně můžeme tuto službu označit „doprovázením“. 

Paliativní péče

Takový druh péče rozhodně nečekejte od jedné osoby. Jedině, že by byla lékařem, sociálním pracovníkem, psychologem, pečovatelem, knězem a příbuzným umírajícího zároveň. 

Závěr života (poslední měsíce a týdny života s nevyléčitelným onemocněním) představuje specifickou situaci, kdy je třeba přehodnotit všechny léčebné a ošetřovatelské intervence a společně s pacientem a jeho rodinou nastavit potřebné cíle a priority léčby i péče. 

Komu je paliativní péče určena? 

  • Pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stadiu. 
  • Vychází z individuálních přání a potřeb pacientů a jejich blízkých. 
  • Zdůrazňuje význam rodiny a nejbližších přátel nemocných a umožňuje pacientům prožít poslední období života v důstojném a vlídném prostředí a ve společnosti svých blízkých. 

Jak taková péče probíhá? 

  • Individuální plán paliativní péče je realizován multiprofesním týmem odborníků složeným z lékaře, zdravotní sestry, sociálního pracovníka, psychologa nebo duchovního a dále v případě potřeby může jeho členem být i fyzioterapeut nebo nutriční poradce.
  • Paliativní péče je součástí systému zdravotní péče a platí pro ni všechny obecně platné standardy a požadavky na poskytování zdravotní péče. Její poskytování je v souladu s platnými profesními a etickými kodexy a s platným právním řádem. 

Kde se s paliativní péčí můžeme setkat?  

Kvalitní systém paliativní péče nalezneme v našich podmínkách především v hospicích, charitáchči v domovech pro seniory. Relativně novým odvětvím v tomto směru jsou také mobilní hospice, pro které je paliativní péče prioritou. Nezapomeňte, že v „doprovázení“ blízké osoby hrajete obrovskou a nezastupitelnou roli i vy, jeho příbuzní. Vlídné jednání, pohlazení a vlastně jen samotná vaše přítomnost u umírajícího je pro něj tím nejdůležitějším. 

Paliativní péče náleží i pečujícím z řad příbuzných. V této nelehké úloze potřebují především psychologickou podporu.  

Přestože pacienti i přes dobrou zdravotní péči v důsledku své nemoci umírají, paliativní péče jim v závěru života může zajistit účinné mírnění tělesných obtíží, podporu a pomoc v psychické a sociální oblasti a respekt k jejich důstojnosti. 

Jaké jsou její formy? 

  • mobilní paliativní péče (paliativní péče ve vlastním nebo náhradním sociálním prostředí pacienta) 
  • ambulance paliativní medicíny 
  • oddělení paliativní péče v rámci jiných lůžkových zdravotnických zařízení 
  • pobytové odlehčovací služby 

V Adresáři služeb Cesty domů najdete všechny potřebné kontakty.