Zdraví, rodina, vztahy

Nahlížet do zdravotnické dokumentace a být informován o povaze, rizicích, alternativách a důsledcích poskytované zdravotní péče, můžete po dohodě s vaším blízkým i vy.  

Přístup k informacím o zdravotním stavu

Pomozte svému blízkému s orientací ve zdravotní péči 

Často se stává, že se senior přestane orientovat v množství informací, které se na něj valí. Týká se to obvykle i zdravotní péče – někdy si zkrátka všechny informace není schopen zapamatovat a „udržet je v hlavě“. 

Komunikujte s blízkým a buďte nápomocní 

Povídejte si se svým blízkým o všem, co s lékařskou péčí souvisí. Pokud narazíte na nějaké nejasnosti, nabídněte se, že pomůžete. Domluvte se s jeho lékařem a dalšími specialisty, doprovázejte ho na vyšetření, staňte se prostředníkem – rozumíte jeho jazyku a chápání. Rozhodování ale nechte vždy na něm. 

V případě, že váš blízký potřebuje při rozhodování nápomoc, protože mu v tom působí obtíže například duševní porucha či jiné onemocnění, můžete uzavřít smlouvu o nápomoci – je to rychlá formalita, která v mnohém ulehčí zdravotní péči všem zúčastněným stranám 

Mějte přístup k informacím o zdravotním stavu blízkého 

Promluvte si s vaším seniorem o důležitosti přístupu ke zdravotním informacím, požádejte ho, aby vám povolil možnost získat informace o jeho zdravotním stavu. Obzvlášť důležité je to při nástupu do nemocnice. Před samotným vyšetřením či operací je ve většině zařízení pacientovi také umožněno určit heslo, díky němuž se mohou blízcí na o jeho zdravotním stavu informovat telefonicky. Využijte této možnosti!