Právo

Měla by být samozřejmost, že svého seniora můžete doprovázet na různá jednání, často tomu však z různých důvodů bohužel není.

Smlouva o nápomoci

Velmi dobře pomůže soudně posvěcená smlouva o nápomoci. Není to nic ponižujícího, naopak – jde o dobrý trik, který vám otevře dveře, před kterými byste jinak zůstali a nevěděli, o čem se za nimi jedná.

„Já vlastně nevím, co po mně chtěli, ale nějak to dopadlo“ je asi nejhorší shrnutí obsahu jednání. Je důležité mít informace o všem, co se děje. Zároveň máte spoustu znalostí o rodině, o kterých úředník nemá ani páru – a vašeho seniora nemusí napadnout zmínit se nebo se ho zeptat na jiné řešení situace.

Pamatujte ovšem, že podpůrce sice pomůže věcem porozumět, rozhoduje ale vždy senior.

TIP:

Poskytování nápomoci je možné na základě smlouvy, která je uzavřena mezi podpůrcem a podporovaným. Takovou smlouvu lze uzavřít písemně nebo ústně. Následně je třeba, aby smlouvu „posvětil“ soud. Doporučujeme uzavřít smlouvu písemně, tato smlouva pak bude tvořit přílohu návrhu. Soudu lze návrh spolu se smlouvou doručit osobně, poštou či kurýrem. Nejsnazší je podat návrh poštou. Do obálky je třeba dát návrh (tedy to, co navrhujete či požadujete po soudu) ve správném počtu kopií (1 kopie pro soud + 1 pro každého dalšího účastníka řízení), dále smlouvu (stačí kopie v jednom vyhotovení) a vše poslat doporučeně na adresu příslušného soudu. Příslušným soudem je v těchto případech okresní soud, v jehož obvodu má podporovaný bydliště. Adresy všech soudů můžete najít například kliknutím zde.