Právo

V naší zemi funguje tzv. fikce doručení. Starší lidé mívají tendenci nepříjemné nebo nesrozumitelné věci vytěsňovat, a tak přebírání pošty podceňují nebo i záměrně bojkotují. Nevyplácí se to, důsledky je stejně doženou a oni navíc přijdou o možnost účinně se bránit.

Přebírání pošty

Dbejte na to, aby se všechny dopisy adresované vašim seniorům vyzvedly, otevřely a přečetly. Ideálně se domluvte na tom, že se na ně podíváte – starší lidé mají tendenci mnohé výzvy podceňovat, nechápou je nebo je berou jen jako informaci v očekávání dalších varování.

Datová schránka je dobrý sluha, ale zlý pán. Pokud ji vaši senioři mají, zkuste se s nimi domluvit na tom, že tzv. notifikace (oznámení o nových zprávách) budou chodit i na váš telefon nebo e-mail, abyste nepromeškali nic důležitého.

Nezapomeňte, že na zprávu v datové schránce se po deseti dnech od dodání hledí jako na doručenou se všemi právními důsledky!

Může se stát...

Pan Petr si zažádal o příspěvek na péči a pak odjel na léto s manželkou na chatu. Z úřadu práce přišlo panu Petrovi oznámení o nepřiznání daného příspěvku. Vzhledem k tomu, že paní pošťačka pana Petra doma nezastihla, vhodila mu do schránky výzvu k vyzvednutí zásilky. Pan Petr nikoho nepožádal, aby mu schránku kontroloval, a o výzvě se tak nedozvěděl. Po deseti dnech od této výzvy pohlíží právo na zásilku jako na doručenou, jedná se o tzv. fikci doručení. Po těchto deseti dnech vhodila pošťačka dopis z úřadu panu Petrovi do schránky. Když se po měsíci se ženou vrátili domů a zásilku otevřeli, zjistili, že promeškali lhůtu na odvolání proti rozhodnutí o nepřiznání příspěvku.