Právo

Je dobré udělat si přehled svého majetku. Máte cenné papíry? Penzijní připojištění? Podíl na vzdálených pozemcích, které jste zdědili v restituci? Auto? Byt? Firmu?

Majetek

Debata o majetku je v mnoha rodinách tabu. Nebraňte se jí, pokud o ní vaši blízcí začnou. Klidně a s rozmyslem si promluvte o tom, jaké události očekáváte v horizontu 5, 10, 15 i více let.

Je vždycky dobré, pokud se rodina dokáže dohodnout na základních principech, jak s majetkem nakládat, a vyjasní si záměry. Opravdu stojíte o domek na vesnici, kam je odevšad daleko? Nebo vaše děti dávají přednost  mobilitě a možnosti stěhovat se za prací?

Poslední slovo má ovšem majitel. Měl by znát váš názor, ale netlačte ho, aby případné budoucí vypořádání bylo podle vašich představ. Čemu dáte přednost – penězům, nebo rodinným vztahům? Rodinu máte jen jednu.

TIP:

Určitě je nejvyšší čas vyřešit spoluvlastnictví, která vznikla historicky a nedávají vlastně žádný smysl. Ideální by bylo, kdyby vlastníkem byl ten, kdo majetek užívá – a je věcí dohody, jak takového stavu dosáhnout.

Může se stát...

Pan Václav žil dlouhá léta v domku po rodičích, který měl ve spoluvlastnictví se svou sestrou. Ta náhle zemřela a její podíl na domku zdědili její synové. Ti se rozhodli podíl prodat, aby měli peníze na úhradu matčiných dluhů. Pan Václav ale neměl dostatek hotovosti k jeho odkoupení, a domek se tak stal spoluvlastnictvím jeho a cizího muže, který podíl odkoupil.