Právo, Aktuality

Na náš poradenský portál se obrátil pan Karel s prosbou o radu ohledně situace, kterou řeší již delší dobu.

Příběh pana Karla a neuskutečněné dovolené

Pan Karel (72 let) si společně s manželkou (65 let) objednal minulý rok od cestovní kanceláře zájezd do zahraničí v ceně 19 000 Kč. Z důvodu covidové pandemie se ale zájezd bohužel vůbec neuskutečnil.

Od cestovní kanceláře obdržel poukaz se splatností do 31. srpna 2021. Jelikož předpokládá, že cestování bude i tento rok velmi omezené a pouze za určitých přísných podmínek, domluvil se s manželkou, že požádá cestovní kancelář o vrácení uvedené částky. Odpověď mu však přišla záporná s vyjádřením, že pokud nebude poukaz využít do 31. 8. 2021, částka propadá.

Pan Karel je názoru, že jednání cestovní kanceláře není v pořádku a rád by věděl, jak může postupovat, aby peníze dostal zpět.

Na dotaz pana Karla reagoval advokát JUDr. David Novotný, který uvedl, že cestovní kancelář je v souladu s právními předpisy oprávněna vydat poukazy na zájezdy s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020.

Tyto poukazy je ovšem oprávněna odmítnout osoba, která ke dni doručení oznámení cestovní kanceláře o využití možnosti vydat poukazy, byla držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením nebo byla osobou starší 65 let (aspoň 65 let a jeden den). Vzhledem k tomu, že tyto podmínky je nutné splňovat ke dni, kdy cestovní kancelář oznámila, že vydá poukazy, a s ohledem na informace uvedené v dotazu můžeme říci, že pan Karel (jakožto 72 letý) podmínky pro vrácení peněz splňuje (u jeho manželky záleží na tom, kdy dosáhla věku 65 let).

Advokát dále zmínil, že pokud si pan Karel přeje voucher odmítnout, musí to oznámit cestovní kanceláři a vrátit poukaz. Taktéž musí cestovní kanceláři prokázat, že je mu více než 65 let (popř. je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením), což by nemělo být v jeho situaci složité (stačí např. kopie občanského průkazu).

Zákon nestanoví lhůtu, ve které může zákazník poukaz odmítnout. Proto tuto lhůtu může stanovit sama cestovní kancelář, která poukaz vydala. Lhůta k odmítnutí poukazu však nesmí být kratší než 5 dní. Z toho důvodu je taktéž nutné zkontrolovat, zda poukaz pan Karel odmítl včas.

Zákon taktéž stanoví, že v případě, že poukaz na zájezd nebude do 31. 8. 2021 zákazníkem vyčerpán, vrátí pořadatel zákazníkovi veškeré uhrazené platby za původní zájezd nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby. Tato lhůta se však s ohledem na současnou epidemiologickou situaci může prodloužit.

I vy se na nás můžete obracet se svými otázkami prostřednictvím poradenské linky, online chatu nebo nám zašlete dotaz přes online formulář.