Finance

Pokud je váš senior společensky aktivní a fyzicky zdatný, určitě dohlédněte na to, aby měl sjednané pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě. Toto pojištění je však vhodné i pro ty, kteří už jsou velmi nemocní a většinu času tráví doma. Tato pojistka totiž ochrání vašeho seniora, potažmo vás, před nemalými finančními ztrátami. 

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti je nezbytné například v těchto případech 

  • Vyteče pračka nebo myčka a voda promáčí sousedovi strop 
  • Pejsek vašeho seniora pokouše pošťačku, nebo kohokoli jiného (případně způsobí jinou pohromu)
  • V obchodě jako zákazník nechtěně shodí z regálu zboží, které se pádem rozbije. Zkrátka když cokoli, kdekoli rozbije.
  • Když neopatrně vstoupí do silnice a zaviní tím nehodu jednoho nebo více vozidel
  • Při jízdě na kole zaviní dopravní nehodu
  • Při lyžování nebo jiných sportech zaviní úraz druhého člověka (či více osob)
  • Usne při vaření nebo u cigarety a způsobí požár v domě

…a při mnoha dalších příležitostech 

Většinou se pojištění odpovědnosti sjednává zároveň s pojištěním nemovitosti či domácnosti, případně v rámci životního pojištění.Výhodnější je varianta spolu s domácností, protože v tom případě se pojištění vztahuje na všechny osoby, které žijí ve stejné domácnosti, tedy například na oba rodiče, dokonce i na jejich pejska. Pojištění není drahé, roční platba je cca 500 Kč za pojištění na 1 milion korun. Pojistit se dá na způsobenou škodu i ve výši 10 milionů korun. 

Na sjednání tohoto pojištění byste měli dohlédnout i kvůli vám samotným. Pokud váš senior způsobí nechtěně hodně drahý malér, na který ani on ani vy nebudete mít dost peněz, může vám to všem hodně zkomplikovat život v podobě dluhu s možnými narůstajícími úroky. V případě pozdějšího úmrtí vašeho blízkého pak jeho dluh přechází na vás v rámci dědictví, protože i dluhy se dědí. Neblahého dědictví se sice můžete zříct, ale jen v případě, že se vzdáte komplet celého dědictví, tedy například včetně nemovitosti, cenností a všeho ostatního.