Právo, Aktuality

Paní Helena se rozhodla pro sepsání poslední vůle. Chtěla mít jasně a přehledně promyšleno, komu odkáže svůj majetek. Pro radu, jak na sepsání závěti se obrátila na náš poradenský portál.

Paní Helena se rozhodla pro sepsání poslední vůle

Ve svém dotazu popsala svoji situaci a představu:

Jsem majitelkou 3 pokojového bytu v panelovém domě v jednom pražském sídlišti. Vzhledem k tomu, že je mi 75 roků uvažuji o tom, jakým způsobem napsat a koncipovat svoji poslední vůli s ohledem na převod bytu do majetku některého z mých 3 vnoučat. Protože bych ráda vyřešila tuto majetkovou záležitost spravedlivě, dříve než se třeba ocitnu v nějakém zařízení pro seniory.

Prosím o odpověď na tuto otázku: jak mám koncipovat převod bytu po mé smrti (případně odchodu do hospice) tak, aby některý z vnuků, který bude případným majitelem bytu, vyplatil každému z vnoučat adekvátní část hodnoty bytu svým sourozencům? Mám 3 vnoučata, takže každý by měl dostat třetinu z celkové hodnoty bytu.

Na dotaz paní Heleny reagoval advokát JUDr. David Novotný, který paní Heleně vysvětlil, že pokud se rozhodne sepsat závěť, ve které odkáže svůj byt svým vnukům – tj. každému 1/3 bytu, nastane situace, kdy v závěti opomene své děti. Nicméně jsou to právě děti paní Heleny, které mají ze zákona nárok na povinný díl pozůstalosti.

Je tedy podstatné, aby se děti zřekly práva na dědictví (ještě za života paní Heleny) a tudíž by mohla byt odkázat vnukům. Pokud tak děti neučiní, budou mít po smrti paní Heleny nárok na část dědictví bez ohledu na to, že byt odkázala vnukům.

Pokud se paní Helena rozhodne, že odkáže každému vnukovi 1/3 bytu, stanou se její vnuci spoluvlastníky. Pokud by některý z vnuků chtěl spoluvlastnictví zrušit a být jediným vlastníkem bytu, musel by ostatní vnuky vyplatit.

V návaznosti na výše uvedené může paní Helena odkázat v závěti vnukům byt a současně uzavřít smlouvu s dětmi, ve které se děti zříkávají práva na dědictví. Takové jednání musí mít formu notářského zápisu, doporučujeme se proto obrátit na notáře.

Další možností je převést byt na vnuky již za života. Lze tak učinit darovací smlouvou, ve které každému vnukovi daruje 1/3 bytu. Současně doporučujeme zřídit si v nemovitosti věcné břemeno doživotního užívání. Pokud se paní Helena rozhodne pro darování, nesmí její vnuci opomenout zahrnout tento dar v jejich daňovém přiznání.

I vy se na nás se svými dotazy můžete kdykoli obracet. Sepište svůj dotaz do online formuláře nebo nám zavolejte na poradenskou linku.