Finance, Aktuality

Jaký je mezi nimi rozdíl? Kdy mohu žádat a na co si dát pozor? Pro lepší přehlednost v této problematice jsme pro vás připravili článek, který vám shrne vše důležité.

Víte, co je předčasný důchod a předdůchod?

Předčasný, trvale krácený starobní důchod

Předčasný důchod (předčasný odchod do důchodu) je možnost odejít do starobního důchodu o několik let dříve, než je tzv. důchodový věk. Obvykle tuto možnost využívají lidé, kteří nemají práci nebo už nechtějí pracovat. Na rozdíl od předdůchodu se jedná o sociální dávku vyplácenou státem a odpadá zde podmínka mít naspořené peníze.

Kdy je možné odejít do předčasného důchodu?

 • Po uplynutí potřebné doby pojištění, která činí minimálně 35 let včetně náhradních dob a zároveň:
  • pokud jedůchodový věk občana nižší než 63 let, odchází do předčasného důchodu nejvýše 3 roky před dosažením důchodového věku;
  • pokud je důchodový věk občana vyšší než 63 let, odchází do předčasného důchodu nejvýše 5 let před dosažením důchodového věku.

Minimální věková hranice odchodu do předčasného důchodu je 60 let.

Výše předčasného důchodu

Předčasný důchod je z dlouhodobého hlediska nevýhodný. Výše výměru předčasného důchodu se snižuje za každých 90 dnů chybějících do dosažení důchodového věku ode dne přiznání.

Prakticky vzato, z předčasného důchodu již nevzniká nárok na starobní důchod, naopak zůstanete doživotně v režimu předčasného důchodu.

Tip:

Předčasný důchod tedy raději považujte za krajní řešení naléhavé situace, kdy opravdu nemůžete pokračovat v zaměstnání a nemáte naspořené dostatečné úspory v penzijním spoření.

V předčasném důchodu si můžete přivydělávat, ale výše výdělku je zastropována.

Pro rok 2020 je výše měsíčního hrubého výdělku omezena u DPČ (dohody o pracovní činnosti) na 3 500 Kč a u DPP (dohody o provedení práce) na 10 000 Kč. Podnikatelé nesmí přesáhnout rozhodnou částku 85 085 Kč /rok. Od hranice důchodového věku je možnost výdělku již neomezená.

Vzhledem k náročnosti výpočtu předčasného důchodu doporučujeme navštívit pobočku České správy sociálního zabezpečení nebo pro orientační výpočet použít „kalkulačky“ dostupné na internetu, např. na kurzy.cz

Předdůchod

Předdůchod je termínem, kterým se označuje čerpání vlastních naspořených prostředků před odchodem do klasického starobního důchodu. Předdůchod se často plete či zaměňuje s předčasným důchodem – je to ale něco jiného. Předčasný i starobní důchod vyplácí stát, předdůchod si platíte ze svého.

Kdy je možné odejít do předdůchodu?

Do předdůchodu je možné odejít 5 let před dosažením důchodového věku (doba, za kterou občan pobírá předdůchod je pro výpočet starobního důchodu brána jako vyloučená doba*).

 • Předdůchod je vyplácen z doplňkového penzijního spoření, tedy vlastních úspor občana.

 • Spořící doba musí být nejméně 60 kalendářních měsíců (do této doby se započítává i doba účasti v penzijním připojištění).

 • Na rozdíl od předčasného důchodu se starobní důchod trvale nekrátí.

 • Stát za občana platí zdravotní pojištění, od platby sociálního pojištění je předdůchodce osvobozen.

 • V předdůchodu můžete také pracovat, výše výdělku není nijak omezena.

Jaké jsou podmínky?

 • Na každý měsíc v předdůchodu je nutné mít naspořenou částku, která odpovídá 30% aktuální hodnoty průměrné hrubé mzdy. V roce 2021 se jedná o částku alespoň 10 633 Kč (průměrná mzda v roce 2021 činí 35 441 Kč, výpočet: 0,3 * 35 441 = 10 633 Kč).

 • Minimální doba vyplácení předdůchodu je 2 roky nepřerušovaně. Občan tedy nemůže jít do předdůchodu jen pár měsíců před dosažením důchodového věku.

 • Splátky předdůchodu musí být sjednány na určitou dobu v neklesající výši a není možné výplatu přerušit.

Příklad: Budete – li chtít jít do předdůchodu o dva roky dříve, než budete mít nárok na starobní důchod, budete potřebovat naspořenou částku ve výši 255 192 Kč (minimální naspořená částka je tedy 24 měsíců * 10 633 = 255 192 Kč).


Důležité pojmy

Náhradní doba

Období, v němž občan neodvádí pojistné, ale tato doba se mu v určitém rozsahu, který definuje zákon o důchodovém pojištění, započítává do potřebné doby pojištění pro nárok na důchod.

Příklady náhradní doby:
 • Doba péče o dítě do věku 4 let

 • Doba péče o osobu závislou na pomoci druhé osoby

 • Doba vedení v evidenci úřadu práce

 • Pobírání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně

Vyloučená doba

Vyloučenými dobami jsou doby, po které trvala tzv. sociální událost bez výdělku, např. právě doba péče o dítě do čtyř let věku, doba péče o závislou osobu, dále také doba dočasné pracovní neschopnosti a pobírání dávek nemocenského pojištění, doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. Význam vyloučených dob spočívá v tom, že při stanovení výše důchodu se počet dnů vyloučených dob odečítá od celkového počtu dnů, na který se rozpočítává průměr výdělků. Tím se docílí toho, že při výpočtu příjem dosažený před tímto obdobím a po něm, nebude takzvaně rozmělňován. Vyloučené doby tedy mají na výši důchodu pozitivní dopad.

Článek vznikl ve spolupráci s ČSOB