Finance, Aktuality

Hypotéka je závazek na mnoho let a během těch se vaše finanční situace může změnit. Všechny nás může potkat událost, která na splácení úvěru bude mít zásadní vliv. Ztráta zaměstnání, úraz nebo třeba dlouhodobá nemoc. Do finanční tísně se zkrátka může dostat každý, ale ne každý si to připustí včas.

Neodkládejte problémy se splácením hypotéky

Pojištění úvěru - skvělý pomocník

Možným řešením ještě v samotném počátku je se proti těmto nenadálým situacím pojistit. Banka nabízí různé kombinace pojistných produktů, které vás ochrání v případech, kdy nečekaně ztratíte svůj pravidelný příjem, ať už je to proto, že jste po 20 letech dostali výpověď v práci nebo ze zdravotních důvodů. Dobré je také si na tato období dopředu připravit finanční rezervu. Ideálně alespoň ve výši tří měsíčních platů. To vám může pomoci se se splátkami „poprat“ do doby, než se vše zase vrátí do normálu.

Co když nejsem pojištěný a nemám finanční rezervu?

Ať už je problém krátkodobý a vy nemáte na úhradu nejbližší splátky nebo tušíte, že problémy budou dlouhodobé a vyžádají si komplexnější řešení, základem je nenechávat situaci svému osudu, ale neprodleně kontaktovat svou banku. Čím dříve věc začnete řešit, tím přijatelnější pro vás možné řešení bude. Ze strany banky můžete vždy očekávat individuální řešení, ale váš přístup je v tomto ohledu nejdůležitější. Komunikace s bankou a dodržení dohodnutých postupů je v takovém případě zásadní.

I částečná úhrada může hrát svou roli, i když není ideální

Může také dojít k tomu, že na splátku pošlete pouze část peněz. Je samozřejmě lepší poslat alespoň částečnou úhradu, protože i k tomu může banka následně přihlédnout, pokud se společně s vámi bude snažit situaci řešit. Dejte si ale pozor na to, že i v takovém případě naskakují tzv. úroky z prodlení, které navyšují vaši pohledávku a mohou vaší situaci zbytečně zkomplikovat. Je tak dobré myslet na to, že je potřeba zbylou část splátky navýšenou o úroky co nejdříve uhradit.

Co se může stát, když situaci neřeším?

Pokud banku o problémech neinformujete a v následujícím období neuhradíte některou z dohodnutých splátek, potom se vás pokusí kontaktovat sama. K tomu využije všech dostupných prostředků – emailu, SMS, dopisu nebo se vás pokusí kontaktovat telefonicky, a to za účelem zajištění co nejrychlejší úhrady.

Pokud by došlo k tomu, že nebudete schopni obnovit své řádné splácení a s bankou se nedohodnete, může banka přijmout odpovídající opatření, což je např. tzv. zesplatnění úvěru. Při dlouhodobém nesplácení může dojít až k vymáhání pohledávky formou exekuce a tzv. zpeněžení financované nemovitosti. Pokud by výnos z prodeje nepokryl celou dlužnou částku, obvykle se stanoví nový splátkový kalendář pro zbývající dlužnou částku.

Můžu nemovitost prodat sám?

Samozřejmě, že ano. A to v případě, že nejste omezen na svých vlastnických právech, např. právě kvůli exekuci nebo insolvenci. Z prostředků získaných prodejem můžete následně bance uhradit dlužnou částku a ta na základě toho zruší zástavní právo.

Nespoléhejte se na to, že se vaše problémy vyřeší samy! Váš aktivní přístup, a to, že se k problému postavíte čelem, vám může ve výsledku velmi pomoci. Banka s vámi bude chtít vždy najít to nejvhodnější řešení.