Finance, Aktuality

V posledních letech lidí v exekuci v České republice ubývá, přesto podle statistik Exekutorské komory jich ke konci roku 2022 bylo → 667 544 tisíc. Platí, že exekuce jsou výsadou lidí s malými příjmy nebo se mohou týkat každého?

Nehrozí vám exekuce?

K tomu, aby člověk nebyl schopen splácet své závazky, stačí vlastně málo. Na počátku se nechá třeba zlákat spotřebitelským úvěrem, který slibuje výhodné podmínky. Potom ale přijde nečekaný výdaj, ztráta zaměstnání či nemoc  a najednou není schopen splácet. Hodně lidí zpanikaří a hledá rychlé řešení. Ve stresu potom často sáhnou po „výhodné“ půjčce, ale nespočítají si, že jsou tam vysoké úroky. Snaží se jen co nejrychleji – jak se říká – vytlouci klín klínem bez ohledu na to jak nevýhodné řešení to je. Snadno se pak ocitají v dluhové pasti. Takto označujeme situaci, kdy už je člověk předlužený a není schopen ze svých výdělků splácet své závazky.

Exekuce se mě netýká

Tomu, že jim exekuce přece nehrozí, překvapivě mnoho lidí věří dost dlouho. I když si jsou vědomi, že své závazky nestíhají splácet – nemají práci, nezvládají platit výživné. Jsou ale i případy, kdy se dostanou do problematické situace kvůli své laskavosti a důvěřivosti. Třeba ručí za úvěr kolegovi z práce, kamarádovi z fotbalu, mnohdy i vlastním dětem nebo vnoučatům. Pokud o něčem takovém uvažujete, je na místě opatrnost. Určitě se vyplatí prověřit si dotyčného v Centrální evidenci exekucí, zda už nějakou exekuci nemá. Co je také důležité – nezanedbat ani placení na první pohled banálních částek – třeba pokuty za jízdné v MHD. I po letech, kdy média přináší příběhy černých pasažérů, kteří nezaplatili pár korun za jízdenku a potom se dostali do tisícových dluhů, se mnozí nepoučili a i takové případy se stále objevují. Časté jsou také dluhy u zdravotních pojišťoven, na nájemném nebo u telefonního operátora.

Dluhy vás doženou

Dluhy nezmizí, nevypaří se a tím, že budete dělat, že o nich nevíte, se nevyřeší. Pokud nestíháte z jakéhokoli důvodu splácet své závazky – např. splátku hypotéky, spotřebitelský úvěr aj. nespoléhejte na to, že se na to zapomene, že si toho v bance nevšimnou. Mají většinou velmi chytrý systém a dostatek úředníků, kteří si neplatiče ohlídají. Pokud se do takové situace dostanete, zkuste věřitele kontaktovat a domluvit se s ním na odkladu nebo snížení splátek.

Když se budete splácení svých závazků vyhýbat, druhé straně nezbyde než se obrátit na soud a následně na soudního exekutora. To pro vás znamená, že budete platit také náklady exekutorovi za vymáhání vašeho dluhu.

Stejně jako vyhýbat se věřiteli se nevyplatí nekomunikovat s exekutorem potažmo pracovníky jeho úřadu, nepřebírat si poštu. Pokud to hodně zjednodušíme – dopis od soudního exekutora, který jste si nepřevzali je po 10 dnech považován za doručený (tzv. fikce doručení) a počítá se s tím, že o všem víte. Toto není libovůle exekutorů, ale zákonem stanovený postup. A tady je možná vhodné ještě zdůraznit, že exekutor není ten, jemuž dlužíte, ale ten, který se pro věřitele (banku, rodiče samoživitele) snaží vymoci „nedobytnou“ pohledávku.

Exekutor může zvolit způsob provedení exekuce a provést exekuci více způsoby. Má právo zabavit vše, co najde v místě, kde se dlužník nachází a není ze zabavitelných věcí vyjmuto. Pozor! Nemusí to být jen na místě, kde má dlužník trvalé bydliště, ale všude tam, kde je možné, že by dlužník mohl mít svůj majetek. Exekutor resp. jeho vykonavatelé ho můžou rovnou zabavit a odvézt.

Co exekutor smí a nesmí stanovuje zákon. Musí nechat zhotovit znalecký posudek na cenu nemovitosti, pokud se má prodat v dražbě. Má povinnost nezávislosti, vázanosti Ústavou, zákony a dalšími právními předpisy či rozhodnutími soudu. V případě neoprávněného vniknutí do nemovitosti odpovídá za všechny škody. Dlužníkovi nesmí být zabaven majetek, jestliže se jednoznačně neprokáže, že mu patří nebo ho on či jeho rodina nepotřebují každodenně ke své práci.

Mgr. Eva Rajlichová
autorka pracuje jako mluvčí Exekutorské komory ČR


Užitečné odkazy: