Platit exekutorovi? Není z čeho

Aktuality, Finance

Seniorovi s průměrnou penzí a exekucí na krku zbude na živobytí maximálně 11 000 Kč měsíčně.

Platit exekutorovi? Není z čeho

Jiří (66):
Jeho celoživotní psychické problémy vyústily v pokus o sebevraždu a následnou hospitalizaci v psychiatrické léčebně. Pan Jiří kvůli svému proměnlivému zdravotnímu stavu často střídal zaměstnání, a ačkoliv již dávno dosáhl důchodového věku, na výplatu starobního důchodu nárok nemá, nesplňuje totiž potřebné doby pojištění. Kvůli vyššímu věku a zejména pak zdravotnímu stavu má pan Jiří omezenou možnost si potřebná léta odpracovat, a je tak odkázán na dávky hmotné nouze. Z těch sice není možné provádět exekuční srážku, ale strach z návštěvy exekutora trvá dál...

Rozhodně se nejedná o ojedinělý případ

Lidí, kteří se nacházejí v podobné situaci jako pan Jiří, je mnohem více. Ročně je zamítnuto až na 5000 žádostí o důchod pro nesplnění podmínky potřebných dob pojištění. V souvislosti s posunutím hranice počtu odpracovaných let se očekává, že toto číslo ještě poroste.

A k tomu přidejme další celospolečenský problém, který se nevyhýbá právě ani seniorům – předluženost. Podle dat České správy sociálního zabezpečení z července loňského roku je jen starobních důchodců s exekuční srážkou přes 43 tisíc. Do tohoto čísla ovšem nejsou započteni ti důchodci, kterým pro jejich nízké důchody není co srazit. Vezmeme-li v úvahu, že průměrná výše starobního důchodu s exekuční srážkou byla v roce 2021 zhruba 13 500 korun a stejnému důchodci se v exekuci srazí kolem 2 500 korun, zadluženému seniorovi tak zbývá na pokrytí všech ostatní nákladů pouhých 11 000 korun měsíčně.

Situace je o to složitější v případech, kdy senior žije sám a jeho starobní důchod se nachází pod průměrem. Dále je také zásadní, jak velký kus z důchodového koláče ukousnou náklady spojené s bydlením, zejména energiemi, jejichž cena v posledních měsících dramaticky roste, případně kolik senior utratí za léky nebo za péči.

S nižšími důchody, a to až o tři tisíce měsíčně oproti mužským protějškům, se potýkají spíše ženy, které část svého produktivního věku strávily doma s dětmi. Dalším důvodem nižšího důchodu, případně situace, kdy není důchod vyplácen vůbec, může být dlouhodobě špatný zdravotní stav člověka. Oklikou se tak vracíme zpět k problémům pana Jiřího.

V souvislosti s tím je třeba připomenout, že po roce 2010 došlo ke zpřísnění podmínek a minimální doba pojištění pro vznik nároku na důchod se postupně prodloužila z 25 let na 35 let. Do doby pojištění pro přiznání starobního důchodu se počítají odpracované roky, během kterých bylo odváděno sociální pojištění, a takzvané náhradní doby pojištění. To jsou ta období, kdy nebylo odváděno pojistné, přesto se nám tyto doby za určitých podmínek a v určitém rozsahu započítávají. Jedná se například o péči o dítě, péči o bezmocnou či závislou osobu, výkon vojenské služby, evidenci na úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání atd.

Pro porovnání, například v sousedním Slovensku či Rakousku je vyžadována doba 15 let pojištění pro vznik nároku na starobní důchod. 

Kde se ty dluhy berou?

Často uváděným důvodem zadlužení seniorů bývá jejich snaha půjčkou pomoci příbuzným, neuvážené ručitelství či spoludlužnictví. Stále také přetrvávají praktiky takzvaných šmejdů, které jsou mnohem rafinovanější, případně se jedná o dluhy z dob produktivního věku, které si senioři přináší s sebou do důchodu.

To se stalo také panu Jiřímu, kterému vznikly dluhy za jízdy na černo v době, kdy přišel o zaměstnání a jeho zdraví mu neumožnilo plnohodnotně se zapojit nejen do pracovního procesu, ale ani nedokázal svou špatně se vyvíjející situaci vyhodnotit a vyřešit pomocí vlastních sil. Další dluhy, které Jiřího dohnaly v důchodovém věku, souvisí s jeho častými změnami bydliště, kdy mu u obcí vznikaly nedoplatky na komunálním odpadu.

Zdánlivě bezradná situace pána z našeho příběhu se naštěstí nakonec dočkala řešení. Nebylo však vůbec snadné. 

Pomoc zvaná case manažer

Situace pana Jiřího z našeho příběhu je velmi komplikovaná, rozplést ji a najít ten správný „balíček služeb“ nebylo snadné. Ukázalo se ovšem, že díky správné koordinaci všech zapojených subjektů, kterých bylo v případě pana Jiřího opravdu velké množství, se podařilo vyřešit nejen jeho dluhy.

Za prvé:

Pan Jiří získal městský byt, kde je cena nájemného nižší a je možné ji pokrýt z dávek, zároveň s pomocí sociální pracovnice nedochází k výpadkům při placení, protože ta pomáhá Jiřímu hlídat termíny plateb. Sociální pracovnice zároveň pomáhá Jiřímu také s doprovody k lékaři a velkou pomocí je pro něj vyplňování žádostí o jednotlivé dávky a připomínání termínů, kdy a jaké dokumenty je třeba úřadu doložit.

Za další:

Služby domácí péče kontrolují zdravotní stav a připravují potřebné léky, pracovnice osobní asistence zase panu Jiřímu pomáhají s běžnými každodenními činnostmi.

A nakonec:

Díky zapojení dluhového poradce se podařilo z velké části vyřešit i ty nešťastné dluhy pana Jiřího. Využil totiž institutu milostivého léta, které mu jednou pro vždy pomohlo zbavit se za výhodných podmínek závazků vůči veřejnoprávním institucím (viz například již zmiňované pokuty za jízdu na černo nebo nedoplatky za odvoz komunálního odpadu).

Nad celým tímto procesem dohlíží tzv. case manažer. Ten panu Jiřímu ušetřil mnoho času, který by strávil přeříkáváním toho, co potřebuje, všem zapojeným službám.

Péče o seniory není v České republice dostatečně koordinovaná a zejména lidé s takto komplexními problémy, jako je pan Jiří, potřebují v nepřehledném systému najít někoho, kdo je bude provázet a nacházet správné partnery, kteří budou na jejich potřeby reagovat včas.

Ve světle debaty o stárnoucí populaci a nedostatku míst v domovech seniorů, může být právě case management ten správný lék na to, jak prodloužit seniorům pobyt v jejich přirozeném domácím prostředí. 

Milostivé léto pro dlužníky má opět začít. Po prázdninách 

Milostivé léto, které nabízelo zhruba 400 tisícům lidem zbavit se nesplatitelných dluhů vůči státním nebo veřejnoprávním subjektům včetně zdravotních pojišťoven, bude obnoveno. Podle informací České televize je již na světě dohoda vládní koalice a opozice, podle které by mělo druhé milostivé léto začít 1. září a trvat bude do 30. 11. 2022. 

Dlužníci, samozřejmě i ti v seniorském věku, budou mít opět šanci ve vymezeném období splatit pouze jistinu spolu s paušální odměnou pro exekutora. Ta bude proti prvnímu kolu vyšší, bude činit 1815 korun (1500 korun plus DPH). Právě v prvním kole Milostivého léta se mohli do 28. ledna zbavit svých dluhů ti lidé, kteří mají soudní exekuci a oprávněným je veřejnoprávní subjekt nebo firma většinově vlastněná veřejnoprávní institucí a zdravotní pojišťovny. Například: obec, kraj, stát, ČEZ, dopravní podniky, Česká televize, Český rozhlas, VZP atd. Dobrovolně se k procesu oddlužení připojily i některé soukromé subjekty, zejména banky.

V prvním kole byly podle ČT ukončeny desítky tisíc exekucí. Jen pražský dopravní podnik jich uzavřel téměř čtrnáct tisíc. Pokud jste do 28. ledna zaplatili dlužnou jistinu i poplatek a nebyla vám dosud ukončena exekuce, můžete se poradit, jak dál postupovat, na telefonní lince Člověka v tísni: 770 600 800. 

Michaela Šímová, Lenka Josková
Centrum pro důstojné stárnutí


Článek vyšel také v Lidových novinách v rámci seriálu: Peníze v důchodu

Poradna

Máte otázky na téma stáří? V naší poradně najdete odpovědi na ty nejdůležitější otázky týkající se stáří, a pokud nenajdete to, co hledáte, neváhejte nám svůj dotaz napsat.

Obsah poradny pravidelně aktualizujeme a doplňujeme o důležitá témata.

Témata

Potřebujete s něčím poradit?

Zavolat

Svůj dotaz do poradny můžete také poslat pomocí formuláře, nebo nám zavolat v uvedené hodiny poradenské linky.

Zaregistrujte se a získejte více

  • Komentáře a sdílení vašich zkušeností.
  • Materiály a dokumenty ke stažení.
  • Přístup do dalších částí webu.
  • Pravidelný zpravodaj naší poradny.