Právo, Aktuality

Velmi citlivou záležitostí jsou takzvané mobiliární exekuce. Soudní exekutoři si v této praxi nijak nelibují, jen občas jim už nezbývá jiná možnost. Přitom by se dalo těmto situacím jednoduše předejít – prostou spoluprací s úřadem soudního exekutora a jeho zaměstnanci.

Exekutor u vás doma?

mobiliární exekuci přistupuje soudní exekutor jako k jednomu ze způsobů jak vymoci pro věřitele část nebo celý dluh. I když se budete před vykonavateli ukrývat, nepřebírat si poštu, exekuce běží dál. Dlužníka nespasí ani to, že není na adrese svého trvalého bydliště, ale bydlí třeba u kamaráda. Naopak – toho vystavujete nepříjemnostem, protože vykonavatelé soudního exekutora mohou na místě zabavit i jeho věci. Prokáže-li jejich vlastnictví, může je pak získat zpět, ale nějaký čas to zabere.

Vykonavatel soudního exekutora si může vynutit i vstup do zamčeného bytu – například odstraněním zámku. Přivolá na to pochopitelně specialistu zámečníka a náklady pak zaplatíte vy. To znamená, že je lepší vstup umožnit. Vaše práva chrání audiovizuální záznam, který musí vykonavatelé pořizovat během celé akce a zároveň může sloužit jako důkaz v případě kontroly například ze strany Ministerstva spravedlnosti či kontrolní komise Exekutorské komory ČR.

Soudní exekutor si prostřednictvím mobiliární exekuce udělá představu o majetku dlužníka, potom může zabavený majetek uložit do skladu, dokud dlužník nezaplatí dohodnutou splátku. Samozřejmě vznikají další náklady za skladování, a i ty platí dlužník.

Zabavení věci, která není dlužníka

Stává se také – pokud například dlužník bydlí u známých či v pronajatém bytě, že dojde k zabavení věcí, které nejsou jeho majetkem a patří někomu jinému tzv. třetí osobě. Pokud se to stane, pak může dotyčný podat soudnímu exekutorovi návrh na vyškrtnutí věci ze spisu a podložit svůj nárok důkazy (faktura, účtenka). Jestliže soudní exekutor nevyhoví, je ve hře žaloba u soudu.

Vykonavatel se snaží zabavit věci, které mají určitou hodnotu – elektronika, notebook, auto, nářadí, sportovní vybavení a podobně. Nicméně zákon dnes poměrně přesně stanovuje, co  může a nemůže odnést. Zabavit by neměl věci, které vám slouží k práci, což může být i zmíněný notebook či telefon, dětské hračky, základní vybavení kuchyně, lůžkoviny, běžné oblečení, boty.

Inkasní agentura není exekutor

V některých zemích západní Evropy se k mobiliárním exekucím vůbec nepřistupuje, i řada soudních exekutorů v Česku je dělá jen minimálně a jen když jim nezbývá jiné řešení. Někteří věřitelé se ale můžou obrátit na inkasní agenturu a jejich pracovníkům dluh po splatnosti předat. Je potřeba uvést, že tyto agentury nemají tytéž pravomoci jako soudem pověřený exekutor.

Splácení dluhu mohou vynucovat jen státní orgány. Inkasní agentury nesmí sahat na vaši výplatu nebo bankovní účetNemusíte je pustit do bytu (ani na váš pozemek). Inkasní inspektor do vašeho bydliště nesmí vstoupit, pokud ho nepozvete dál a ani dělat soupis movitých věcí. Některé agentury se dlužníkům snaží namluvit, že když nezaplatí, druhý den u nich zvoní exekutor, takto jednoduché to ale není. K pověření soudního exekutora musí existovat rozsudek, platební rozkaz, rozhodčí nález, výkaz nedoplatků nebo notářský zápis se svolením k vykonatelnosti.

Mgr. Eva Rajlichová
autorka pracuje jako mluvčí Exekutorské komory ČR


Užitečné odkazy: