Poradna

Zde najdete odpovědi na otázky, které vás nejvíce zajímají a také seznam užitečných telefonních čísel a odkazů na webové stránky věnující se stáří.

Témata

Odborníci

Bc. Kristýna Galíková

Kristýna Galíková pracuje v Sue Ryder jako sociální pracovnice již několik let. Lidem z řad veřejnosti poskytuje potřebné informace týkající se nabízených sociálních služeb jak ve Sue Ryder, tak v dalších zařízeních. Nabízí pomocnou ruku při řešení rodinné situace v období, kdy stáří začíná přinášet starosti.

Mgr. et Mgr. Tereza Brunerová

Tereza Brunerová v sobě snoubí dvě profese, které jsou pro poradenství velmi přínosné. Je právnička a zároveň psycholožka. Zaměřuje se především na problematiku péče o seniory s demencí. Specializuje se právě na práci s pečujícími.

Ing. Milan Jursík

Má mnohaleté zkušenosti v oblasti bankovnictví. V průběhu svého působení ve finanční sféře pracoval například jako manažer odpovědný za nabídku pro občany, kde se věnoval také segmentu Senioři. Nyní má v ČSOB na starosti rozvoj značky Poštovní spořitelny.

 

Mgr. Lucie Simonová

Lucie Simonová působí jako psycholožka v Sue Ryder. Pracuje zejména s obyvateli Sue Ryder a jejich rodinnými příslušníky. Klientům pomáhá zpracovávat témata, která s sebou stáří přirozeně přináší. 


Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se nás. 

Užitečné odkazy

Na tomto místě najdete užitečná telefonní čísla a odkazy na webové stránky, které se věnují stáří, nebo jsou stárnoucím lidem určené. Zajímavé odkazy zde mohou najít také lidé, kteří se o seniory starají, nebo se o tuto oblast zajímají.

Užitečná telefonní čísla 

Linka seniorů – 800 200 007
Anonymní a bezplatná telefonická služba pro seniory, osoby o seniory pečující a osoby v krizi je projektem Centra Elpida. Nabízí volajícím důvěrný prostor pro sdílení jejich pocitů, provází je náročnými životními situacemi, poskytuje jim smysluplné kontakty na další služby a instituce. Tím je podporuje v aktivním, nezávislém a důstojném životě.

Senior telefon –  800 157 157
Tato linka důvěry poskytuje nepřetržitou a bezplatnou pomoc seniorům v krizových situacích, když se cítí sami, nebo když se setkají s domácím násilím. Senior telefon se snaží podporovat rodiny a radí jim ohledně péče o seniory.


Registr poskytovatelů sociálních služeb
Na základě zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007 je zřízen Registr poskytovatelů sociálních služeb. Najdete zde všechna registrovaná zařízení v ČR.


Odkazy na seniorské organizace

Rada seniorů České republiky
www.rscr.cz
Rada seniorů ČR se snaží o vytváření otevřené společnosti pro všechny generace, podporu mezigeneračních vztahů, dialogu a tolerance, aktivizaci starší generace pro duchovní, kulturní, sociální a společenský rozvoj. Je připravena se státem spolupracovat též na zajišťování odpovídajícího sociálního postavení a životního standardu třetí generace, na využívání potenciálu, intelektu a zkušeností seniorů ve prospěch společnosti, na tvorbě a realizaci projektů aktivního stárnutí české populace. Jde o nepolitickou organizaci.

Svaz důchodců České republiky
www.sdcr.cz
Svaz spolupracuje se seniorskými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí. V zastoupení seniorů plní  vyjednávací, konzultativní, dohadovací, informační, iniciativní, kontrolní, mezigeneračně sjednocující a poradní funkce ve vztahu k vládě, k rezortům, k parlamentu a dalším ústavním činitelům České republiky. Podporuje jednotlivé členské organizace v jejich práci k zajištění důstojného způsobu života ve stáří, k ochraně práv a jistot, uspokojování potřeb třetí generace. Jde o nepolitickou organizaci.


Péče o seniory
www.peceoseniory.cz
Záměrem webu je poskytnout dostatečný prostor, který povede k zásadnímu zlepšení informovanosti a orientace v oblasti služeb a péče o seniory. Klade si za cíl vytvořit informační zdroj pro širokou veřejnost, který bude vstřícný, srozumitelný a příjemný pro každého, kdo hledá informace z oblasti služeb a péče o seniory. Snaží se vytvářet prostředí, kde nalezne své místo každý, kdo poskytuje služby a péči o seniory.

www.pecujdoma.cz
Pomáháme vám s domácí péčí o seniory. Na našem webu najdete praktické návody a videa k pečování, literaturu ke vzdělávání, právní předpisy, poradenství a informace, které vám péči usnadní.

www.pece.cz
Smyslem portálu je pomoci zorientovat se v problematice dlouhodobé péče a přinášet přehled užitečných produktů a služeb.

www.umirani.cz
Informační, poradenský a diskusní web, jehož smyslem je sdílet zkušenosti zdravotníků, sociálních pracovníků, psychoterapeutů a duchovních s dalšími lidmi v celé republice, kteří se dostali do nelehké životní situace  –  jsou vážně nemocní, pečují o umírajícího nebo jim zemřel někdo blízký.


Odkazy na webové stránky pro seniory a jejich blízké

Gerontologie
www.gerontologie.cz
Informační portál o službách pro seniory. Na stránkách naleznou pomoc lidé, kteří hledají různé možnosti zdravotně-sociálních služeb pro seniory  ve svém blízkém i vzdálenějším okolí. Databáze by také ráda pomohla  lidem, kteří se potýkají s důsledky Alzheimerovy choroby.

Česká alzheimerovská společnost
www.alzheimer.cz
Cílem společnosti je pomoc a podpora lidí postižených demencí, mezi které řadí jak samotné nemocné, tak jejich rodinné příslušníky, protože demence postihuje stejně těžce obě skupiny.

Univerzita třetího věku
e-senior.czu.cz
Web má pomoci seniorům orientovat se v nabídkách na vzdělávání a také umožnit vzájemnou komunikaci s vrstevníky. Je určen především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat výuky univerzity třetího věku presenční formou v sídlech vysokých škol a univerzit. Web provozuje Česká zemědělská univerzita.

Otevřeno seniorům
www.otevrenoseniorum.cz
Stránka se snaží informovat veřejnost o stáří a bořit mýty s ním spojené. Stránku provozuje Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Důstojné stárnutí - Diakonie
www.dustojnestarnuti.cz
Posláním Institutu je kultivace pohledu na stárnutí, stáří a umírání a rozvoj služeb umožňujících důstojné stárnutí a kvalitní život v komunitě.

Život90
www.zivot90.cz
Web pro seniory a jejich blízké. Život90 je komunitní centrum pro seniory a jejich blízké se sídlem v Praze. Pod hlavičkou organizace existuje několik různých projektů, které se snaží zpříjemnit nebo usnadnit život starším lidem a jejich blízkým. Nabízejí vzdělávání, poradenskou činnost, tísňovou péči, linku pomoci, pečovatelskou službu nebo odlehčovací centrum.

Seniorum.cz
www.seniorum.cz
Web nejen po seniory, na kterém se nacházejí různé tipy z oblasti zdraví, rady odborníků, mezigenerační seznamka nebo paměťové hry.

Seniorklub
www.seniorklub.cz
Informační portál pro seniory.

Cohousing
http://www.cohousing.cz/senior-cohousing2/
Web šíří myšlenku cohousingu v České republice. Seniorům nabízí alternativu bydlení v instituci nebo vlastní domácnosti. Jde o bydlení v kolektivu založené na vlastní iniciativě seniorů a jejich vzájemné podpoře a pomoci. Obyvatelé pokračují ve svém dosavadním životě v přirozeném sociálním prostředí. Na rozdíl od stárnutí ve vlastním domově poskytuje senior cohousing dostatek sociálních kontaktů, pocit bezpečí a pomoc v případě potřeby; to vše v promyšleně navrženém prostředí běžné výstavby.

Elpida
www.elpida.cz
Webové stránky provozuje centrum Elpida, jehož cílem je pomáhat seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí společnosti. Centrum sídlí v Praze, nabízí poradny, cvičení, tréninky paměti a tematické workshopy a kurzy. Na jejich stránkách najdete program centra a nabídku vzdělávání pro seniory. Pomocí těchto stránek také můžete najít přátele prostřednictvím seznamky pro seniory.

Vital plus
www.vitalplus.org
Online verze časopisu pro seniory, který vydává centrum Elpida. Časopis se zabývá postavením seniorů ve společnosti. Najdete na něm rozhovory, reportáže, fejetony a tipy z oblasti zdraví a vzdělávání.

Výživa seniorů
http://www.vyzivasenioru.cz/#
Senioři se nestravují správně. Většinou si to neuvědomují oni ani jejich blízcí, kteří se o ně starají. S přibývajícím věkem klesá potřeba jídla, ale zároveň se zvyšuje potřeba bílkovin!