Funkce: právník a psycholog, lektor E-mail: _hEkU3dkaovjGKim03EIU3h4Ys
Tereza Brunerová

Tereza Brunerová, vystudovala psychologii a práva na Univerzitě Karlově.

Během své dosavadní praxe pracovala se seniory a pečujícími v akutních krizových situacích, se seniory trpícími demencí a jejich rodinami, v právní poradně pro seniory, ale i v advokátních kancelářích.