Funkce: rehabilitační poradce E-mail: _hEkU3dkaovjGKim03EIU3h4Ys
Andrea Valošeková

Andrea je vzděláním fyzioterapeutka i sociální pracovnice a její pohled na problematiku stárnutí je celostní.

Nabízí pomocnou ruku v tématech týkajících se udržení soběstačnosti, tělesné (i psychické) pohody seniorů i pečujících.

Poskytne poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek,  poradí s možnostmi úprav domácího prostředí, může navrhnout vhodné cvičení s ohledem na diagnozu apod.