Funkce: advokát E-mail: _hEkU3dkaovjGKim03EIU3h4Ys
JUDr. David Novotný

David Novotný je advokát spolupracující s advokátní kanceláří Rödl & Partner, advokáti, v.o.s.

Právními službami a právním poradenstvím se věnuje od roku 2014. Při své advokátní praxi se zabývá zejména právem obchodním a občanským, vč. práva dědického a rodinného, dále vymáháním pohledávek, sepisováním smluv, zastupováním v soudních a exekučních řízeních aj. Hovoří česky, anglicky a německy.

V případě jakýkoli právních dotazů je vám milerád k dispozici.