Seniorský věk s sebou postupně nese mnohá omezení, která se týkají ztížené soběstačnosti, zhoršené orientace v životě či prostoru, úbytku zrakových, sluchových či paměťových funkcí, ale také zhoršené možnosti pohybu. Každý přirozeně hledá, jak jej zlepšit, aby se dokázal jistěji pohybovat v bytě či venku, sám si došel do obchodu, obstaral si své základní potřeby apod. To zvyšuje jistotu v životě. Pomůcky usnadňující pohyb tak mohou být dílčím řešením. 

Pomůcky usnadňující pohyblivost seniora

Patří do skupiny kompenzačních pomůcek, kdy pojem kompenzační značí nahrazující, vyrovnávající, pomáhající odstranit či překonat bariéry. Setkat se můžeme také s označením pomůcky rehabilitační, tedy znovuuschopňující, navracející do života. Bývají hojně využívány jak v době akutní - po úrazech či operacích (u seniorů často po zlomeninách způsobených pády) či při projevech chronických nemocí (například artróza či revmatismus omezující kloubní pohyblivost a další). Pro určení vhodnosti té správné pomůcky doporučuji se poradit s vaším lékařem, ergoterapeutem nebo fyzioterapeutem. 

Hole a berle

Podpažní berle

Podpažní berle

Využívají se v době, kdy je potřeba jedné (dolní) končetině odlehčit. Podpažní berle jsou dřevěné nebo z lehkého kovu. Mají koženou podpažní opěrku a využívají oporu celého těla (jsou vysoké).

Setkáváme se s nimi často po operacích v době brzké rehabilitace, kdy vedle vysokého chodítka mohou napomoci k nácviku vertikalizace a chůze.

V nemocnicích vám je většinou zapůjčí, leckdy i na doma. 

Francouzské hole

Francouzské hole

Získáte je na doporučení praktického či odborného lékaře (neurolog, rehabilitační lékař, ortoped apod.), tzv. na předpis.

Využívají opory předloktí a použity mohou být v době, kdy je dle lékaře možné jednu nebo obě dolní končetiny více zatěžovat.

Předpokladem k jejich používání je samozřejmě také odpovídající funkčnost končetin horních

Vyrábí se z duralu (tvrzený hliník).

Hůlka

Hůlka

Pokud je rehabilitace úspěšná, může doma či v terénu dále posloužit také jedna hůlka.

Chodítka

Vysoké chodítko

Vysoké chodítko

Chodítek rozeznáváme několik druhů, vyšších, nižších, různě mobilních. Liší se tedy výškou a stabilitou (zda mají kolečka).

Vysoké chodítko známe většinou z nemocnice, zajišťuje vysokou oporu pro těžce pohyblivé

Chodítko pevné

Chodítko pevné

Tzv. čtyřbodové chodítko je nižší.

Poskytuje sice dobrou stabilitu, ale přesun je poněkud ztížen - při pohybu vpřed je třeba jej nadzvednout (bývá však na druhou stranu poměrně lehké, hliníkové).

Chodítko dvoubodové

Chodítko dvoubodové

dvě kolečka a dvě pevné nohy – podporuje tedy jak stabilitu, tak pohyblivost seniora.

Chodítko čtyřkolové

Chodítko čtyřkolové

Je nejmobilnější a u starších lidí ho vídám stále častěji. Jde o velkého pomocníka pro nákupy (má odnímatelnou nákupní tašku), do parku a na zahradu, ale i jako oporu na doma.

dvě brzdy, které seniorům doporučuji použít vždy, pokud chtějí využít jeho sedátko pro odpočinek (nejdřív zabrzdit, abyste si nezpůsobili úraz pádem).

Některá z chodítek jsou pojišťovnou hrazena plně, jiná částečně. Chodítko si můžete zajistit také jako samoplátci (cena se pohybuje okolo 3500 Kč a více) a myslím si dokonce, že díky osobnímu vlastnictví si k němu utvoříte silnější pouto. Je rovněž možné chodítko (stejně jako vozík či jiné pomůcky) zapůjčit i v půjčovně, zakoupit levnější již dříve použité (repasované), nebo získat na předpis u lékaře (pomůcku pak zcela nebo zčásti hradí zdravotní pojišťovna).

Vozíky

Mechanický vozík

Mechanické vozíky

Samozřejmě nelze zapomenout na vozík (dříve se říkalo invalidní křeslo). Je variantou v situaci, kdy je senior na nohy nepohyblivý dočasně či nastálo.

Vozíky se liší podle schopnosti seniora jej ovládat vlastní silou (rukama), a dle účelu, ke kterému bude využíván. Známe tedy vozíky mechanické - transportní, odlehčené a aktivní (pro samostatné ovládání uživatelem).  

Elektrický vozík

Elektrické vozíky

Také elektrický vozík může podpořít seniorovu soběstačnost (pokud je mladšího seniorského věku a jinak mentálně schopný, nemusí potřebovat nutně doprovod), ale v praxi se s nimi u seniorů tak často nepotkáváme.

Pokud jde o úhradu pojišťovnou, odkazuji na webové stránky některého z výrobců (například firma DMA), kde si vozík lze prohlédnout a zjistit, zda jej pojišťovna hradí.

Další atraktivní pomůcky

Tříkolový elektroskútr

Tříkolový elektroskútr

Atraktivní a v určitých lokalitách poměrně rozšířený je také tříkolový elektroskútr, odkazuji zde na stránky firmy Elektropower. Hodí se spíše pro mladší seniorský věk - senior musí být schopen do skútru nastoupit (má alespoň částečně pohyblivé dolní končetiny) a ovládat jej (jde o pohyb na silnicích a chodnících).

Nevýhodou je potřeba stálého zdroje elektrického proudu (péče o baterii). Elektroskútr pořídíte jako samoplátci, jeho cena se pohybuje kolem 40 tisíc Kč.

Trekingové hole

Trekingové hole

Zmínila bych ráda také pomůcku pro udržení kondice – trekingové hole. Těší se stále větší oblibě, vypadají sportovně a troufám si tvrdit, že zvyšují sebevědomí seniora.

Vedle pravidelného cvičení jde o variantu, jak se déledobě udržovat v kondici, zpevnit horní i dolní končetiny, prohloubit dech ad. Seniorům doporučujeme spíše pevné trekingové (nikoliv nordic walkingové) hole, jejich výšku a vhodný materiál pak konzultujte s fyzioterapeutem či prodejcem sportovních potřeb.

Trekingové hole dnes pořídíte v prodejnách sportovních potřeb a jejich cena se pohybuje kolem tisíce korun. Jejich nákup je investicí do vašeho zdraví. Kromě dopomoci k pohybu je tu také jejich společenská úloha – často jsou k vidění skupinky veselých aktivních seniorů s hůlkami.

Na závěr - zamyšlení pro pečující

S nastalými změnami na úrovni tělesné přichází u seniorů i změna psychiky. Pokud byl vás blízký v průběhu produktivního života zvyklý postarat se nejen sám o sebe, ale také o další lidi, může být pro něj opravdu těžké vydávat se postupně více do rukou odborníků či blízkých, nechat o sebe pečovat, a být tak nucen poměrně razantně měnit dosavadní způsob aktivního života. Otázka užitečnosti a smyslu života proto bývá v pokročilejším věku člověka tou nejzásadnější. Nezapomínejme na to. Dávejme seniorům šanci, aby (s pomůckami) měli možnost důstojně ukázat svou aktivitu a soběstačnost. 

Andrea Valošeková, rehabilitační poradce 


Doplňující informace

Pomůcky dle vyhlášky MPSV ČR č. 388/2011 Sb., na které lze získat příspěvek od úřadu práce – zvedací plošina, schodolez, nájezdové ližiny, rampa, schodišťová sedačka. Podmínky stanoví zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Pro více informací se obraťte na naši poradnu.