Kvůli koronavirové pandemii se každému změnil život doslova ze dne na den. Postupně se s touto novou situací vyrovnáváme a přizpůsobujeme jí své každodenní počínání. Kvůli vysokému věku a chronickým onemocněním jsou však senioři v tomto ohledu stále nejohroženější skupinou obyvatel.

Péče o seniory v době pandemie: Izolace v sociálním zařízení nebo domácí prostředí?

Ve snaze zabránit šíření nemoci covid-19 mezi seniory bylo schváleno mnoho restrikcí. Do jaké míry ale mohou opravdu ochránit lidské zdraví? Jak ovlivňuje nucená izolace fyzickou i duševní pohodu seniorů? Aktuální téma izolace a otázku případného přechodu seniorů do domácí péče jsme rozebrali v dnešním článku. 

Ochrání zpřísněné podmínky zdraví seniorů?

Současná zpřísněná pravidla, která musí sociální zařízení pro seniory dodržovat, mají rozhodně svá opodstatnění. Sám ministr zdravotnictví Adam Vojtěch několikrát zdůrazňoval nutnost upravit podmínky tak, aby se co nejvíce snížila pravděpodobnost přenosu nákazy mezi seniory.

Tyto změny s sebou však přináší i stále větší izolaci, zákaz návštěv příbuzných, omezení vycházení z pokojů, absenci sociálního kontaktu apod. Mnoho seniorů nevidělo své příbuzné již několik měsíců a nesou to velmi těžce. Obrazovky mobilů a počítačů sice přináší menší útěchu, osobní kontakt však nahradit nemůže.

Samota a její dopad na psychiku 

Negativní působení izolace na lidský organismus, bez ohledu na aktuální stav způsobený pandemií, naznačuje také řada studií. Podle britské studie z roku 2019 izolace negativně ovlivňuje řadu chronických onemocnění jako jsou kardiovaskulární onemocnění či diabetes typu II. Přispívá také k poruchám duševního zdraví (úzkost a deprese), kognitivním poruchám nebo demenci. Snižuje rovněž schopnost zotavení po akutních zákrocích.

Větší sklon k depresím přitom mají senioři, žijící v sociálních zařízeních. Potvrzením této teorie je například australská studie, která uvádí, že více než 52 % zákazníků zařízení péče o seniory má deprese, trpí pocity osamělosti a smutku, naproti tomu se stejnými problémy potýká pouze 10-15% seniorů, kteří žijí s rodinou nebo v  komunitě.

Domácí péče jako možné řešení 

Řešením proto může být domácí péče, kterou ve svých prohlášeních hojně doporučovali i hlavní představitelé ústředního krizového štábu. Z pohledu zdravotního je pravděpodobnost, že se senior nakazí v rodině, která dodržuje všechny hygienické doporučení, několikanásobně nižší než v sociálních zařízeních pro seniory.

Zásadní roli hraje také již zmíněná psychická stránka — pobyt v domácím prostředí spolu s rodinou je pro seniora, kterému hrozí delší izolace od všech blízkých, rozhodně příznivější. 

Pečlivě zvažte své možnosti

Při rozhodování, zda si na určitou dobu vzít vašeho blízkého domů, však musíte zvážit několik důležitých aspektů. Prvním z nich je realistické zhodnocení vlastních možností. Bude totiž nutné skloubit péči o rodinu, práci a volný čas s péči o vašeho blízkého. Vše navíc s ohledem na jeho věk, soběstačnost a zdravotní stav. A to nemusí být mnohdy úplně jednoduché. Například v Praze mohou rodiny, které si vezmou blízkého dočasně do péče, využít také podpory magistrátu pro zajištění ochranných pomůcek či komunikaci s pečovatelskými a dalšími službami. Je také velmi důležité zjistit předem podmínky, za kterých se bude moci senior vrátit zpět do zařízení. 

I drobné úpravy bydlení pomohou zabránit úrazům

Dalším podstatnou věcí je také přizpůsobení bydlení tak, aby se v něm senior cítil komfortně a byl pokud možno co nejvíce samostatný. V tomto ohledu samozřejmě vždy záleží na zdravotním stavu vašeho blízkého. Pokud je váš blízký částečně nebo zcela nepohyblivý, není domácí péče bez větších stavebních úprav většinou možná.

V případě, že to zdravotní stav blízkého dovoluje, a dohodnete se společně s rodinou a seniorem na dočasném přesunu k vám domů, mnohdy postačí jen drobné úpravy obydlí. Pomůže zvýšení míry osvětlení v místnostech, kde senior tráví čas, odstranění volně položených koberečků, kabelů a dalších věci, které by mohly zavinit pád. Více informací o úpravách v bytě si můžete přečíst v například v článku architekty Anežky Příhodové.

Administrativu musíte vyřešit s konkrétním zařízením 

Pokud se rozhodnete vzít blízkého do dočasné domácí péče, je potřeba konkrétní administrativu řešit vždy s daným domovem seniorů, ve kterém váš blízký žije. Případný návrat, po zlepšení stávající situace, závisí rovněž na dohodě s konkrétním zařízením.

Zmírněte dopady izolace i na dálku

Svého blízkého samozřejmě můžete psychicky podporovat i v zařízení, kde trvale žije či přímo u něj doma. I v případě, že senior žije sám, je vhodné omezit návštěvy a nahradit je častějšími telefonáty nebo komunikací prostřednictvím hojných komunikačních aplikací na počítači či v mobilu.

Zavzpomínejte si, nechte s blízkým pravidelně mluvit milovaná vnoučata a ostatní členy rodiny, prohlédněte si společně fotografie z dětství, poslechněte si oblíbenou hudbu — byť jenom na dálku. Všechny tyto zdánlivé drobnosti velmi pozitivně ovlivňují psychickou pohodu a zmírňují pocity samoty.

Informace a zdroje aneb kam se obrátit

Aktuální situace je velmi obtížná pro všechny rodiny. Důležité je si navzájem pomáhat a být si oporou. Rádi vám budeme nápomocní na naší poradenské lince na čísle 777 718 465. Níže uvádíme také další webové stránky, které by pro vás mohly být užitečné. 

Informace o koronaviru přehledně

Organizace, pomoc a další infolinky

Veronika Telehuz