Finance, Aktuality

Vzhledem k současné situaci, která je pro mnohé z nás složitá, nastalo několik zásadních změn v oblasti příspěvku na bydlení. Od počátku října se řadě lidí příspěvek zvýšil a mnoho dalších na něj nově získá nárok. Důvodem je zvýšení normativů (tj. předpisů, pravidel), podle nichž se dávka vypočítává. Některé zájemce může odradit množství dokládaných formulářů, nenechejte se však zastrašit a využijte této finanční podpory. V následujícím článku přinášíme shrnutí nejdůležitějších bodů.

Příspěvek na bydlení

Kdo může o dávku žádat?

O dávku může požádat každá domácnost, jejíž náklady na bydlení včetně nájmů, energií, vodného a stočného a služeb souvisejících s obýváním bytu tvoří více než 30% jejích příjmů (v Praze je to 35%).

Jak příspěvek na bydlení získat?

Můžete o něj zažádat na Úřadu práce ČR dvěma způsoby:

Co je potřeba doložit?

Při žádosti o dávku je potřeba doložit čisté příjmy i náklady na bydlení. S účinností od 1. října 2022 je umožněno prokazovat čtvrtletní náklady na bydlení a čtvrtletní příjmy rodiny jen dvakrát ročně a příspěvek na bydlení bude vyplácen po období šesti měsíců ve stejné výši.

Povinně se budou dokládat náklady na bydlení a příjmy rodiny za 1. a 3. kalendářní čtvrtletí 2022 kalendářního roku (pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení ve druhém a čtvrtém kalendářním čtvrtletí). Nepovinně se budou dokládat náklady na bydlení a příjmy rodiny za 4. a 2. kalendářní čtvrtletí (pro nárok na příspěvek na bydlení v prvním a třetím kalendářním čtvrtletí), pokud žadatel o příspěvek na bydlení nabude dojmu, že se mu v tomto kalendářním čtvrtletí zvýšily náklady na bydlení, případně snížil příjem rodiny a může to mít vliv na dosažení vyšší výše příspěvku na bydlení.

Podrobnější informace a formulář k vyplnění najdete na stránkách www.mpsv.cz

Jak se příspěvek vypočítává?

Při výpočtu příspěvku se postupuje tak, že se od skutečných nákladů na bydlení (nebo normativních nákladů, pokud jsou nižší než ty skutečné) odečte čistý příjem rodiny vynásobený koeficientem 0,3, v Praze 0,35. Výsledná částka pak dává měsíční výši příspěvku na bydlení. Pokud příjem všech společně posuzovaných osob v domácnosti nedosahuje částky jejího životního minima, pro stanovení výše příspěvku na bydlení se za příjem považuje částka odpovídající životnímu minimu rodiny.

Orientační kalkulačka příspěvku na bydlení

Co jsou to normativy?

Jedná se o státem stanovené předpokládané náklady na bydlení u jednotlivých domácností dle počtu osob žijících v domácnosti a podle toho, v jak velké obci bydlí. Čím méně členů v domácnosti je, tím je normativ (předpokládaný náklad) nižší. Výše normativu se také se liší podle toho, zda žadatel žije v nájmu či podnájmu, nebo vlastním či družstevním bydlení.

Nájemní a podnájemní bydlení

Družstevní a osobní vlastnictví

Užitečné odkazy

Obecné informace Vám rádi upřesníme na naší poradenské lince. V případě konktérních dotazů (nároku na příspěvek, přesných výpočtů apod.) se prosím obraťte na příslušný Úřad práce.


Nově vznikla kampaň Mít domov, která informuje o tom, jak si v současné nelehké době udržet bydlení nebo jak ho získat. Nabízí nejen srozumitelný seznam možné pomoci a důležitých kontaktů, ale taky informace o dávkách na bydlení, mimořádné okamžité pomoci nebo odkazy na praktické tipy, jak šetřit energie, nebo jak vystačit s jídlem.

Více na www.mitdomov.cz

Informace v textu jsou čerpány také z článku www.novinky.cz