Stáří a případná péče o seniora je pochopitelně zátěž, kterou není snadné unést. Důležité je o všem co nejvíc mluvit, naslouchat ostatním a sdílet nejen fakta, ale i pocity a dojmy.