Možná jste to přímo Vy. Nebo je to Vaše maminka…

Zažili jste Vy osobně nebo třeba Vaše maminka péči o své rodiče, prarodiče nebo někoho blízkého? Pak hledáme právě Vás. Patříte mezi statečné, neviditelné hrdiny, kteří mají tuto životní zkušenost. Odpovězte, prosím, na 4 krátké otázky, které jsou ve společnosti tak trochu tabu.

» Za vyplněný dotazník dostanete slevu do dobročinných obchodů.
» Pomůžete zlepšit péči a poradenství, které poskytuje Sue Ryder v celé ČR. 
  • Z Vašich odpovědí si vezmeme inspiraci a ponaučení.
  • Doplníme obsahy poradenského portálu www.neztratitsevestari.cz.
  • Zařadíme nová témata do poradenských workshopů, které připravujeme.
  • Vaše odpovědi zůstanou 100% anonymní.

Stářím a péčí o ty nejkřehčí seniory se v Sue Ryder zabýváme už 24 let. Díky Vám budeme ale ještě lépe rozumět těm, kterým pomáháme. A to nejsou jen staří lidé. Jsou to také jejich blízcí – neviditelní, stateční lidé, kteří si za svoji odvahu zaslouží respekt a úctu.

Otázka č. 1
Vyberte jednu z možností
Otázka č. 2
Může to být Vaše osobní zkušenost nebo zkušenost někoho z Vašich blízkých.
Otázka č. 3
Otázka č. 4
Vyberte jednu nebo více možností
Děkujeme Vám za odpovědi a čas, který jste dotazníku věnovali. Po jeho odeslání dostanete slevový kupón do dobročinných obchodů Sue Ryder.