Zdravotnická dokumentace

Pro mé blízké

Ve zdravotnické dokumentaci najdete veškerá data ohledně zdraví vašeho blízkého

Zdravotnická dokumentace obsahuje všechny informace a data o zdravotním stavu vašeho blízkého. Vede ji obvodní lékař a všichni specialisté, které váš příbuzný navštívil a také všechna zařízení, kde byl hospitalizován či ošetřen.

Každá zdravotnická dokumentace by také měla obsahovat rodinnou, osobní a pracovní anamnézu.  

Blízký rodinný příslušník má právo do dokumentace nahlížet

Pokud to váš blízký tak určí, máte možnost do jeho zdravotnického dokumentace nahlížet i během jeho života.

Zákon upravuje možnost nahlížet do zdravotnické dokumentace i po úmrtí vašeho blízkého. Mohou tak učinit osoby blízké, které stanovuje občanský zákoník (tj. manžel/ka, děti, rodiče, sourozenci, registrovaní partneři a osoby, které spolu trvale žijí, ale nejsou sezdáni. Vyjmenované osoby mají rovněž právo nahlížet i do případných pitevních zpráv.

Nechte si vysvětlit, co se stalo a co vedlo k úmrtí. Na tyto informace máte nárok, i když některé nemocnice často nejsou příliš sdílné kvůli obavám z možných právních tahanic. Povinnost archivovat zdravotní dokumentaci mají lékaři i zařízení po dobu 5 let od úmrtí pacienta.

Sdělte rodinnou anamnézu svému praktickému lékaři

Příslušný nález určitě předejte i svému praktickému lékaři. Všechny tyto informace jsou nedílnou součástí vaší anamnézy, protože mnoho chorob (zejména nádorová onemocnění) má zvýšený výskyt v dědičné linii.

Váš doktor by měl tyto informace znát, aby je mohl zahrnout i do vaší zdravotnické dokumentace a případně navrhnout vhodná preventivní vyšetření či léčbu.