Režim léčby

Pro mé blízké

S přibývajícím věkem se medikaci nelze vyhnout

V dnešní době se mnozí senioři dožívají vyššího věku ve velmi dobré tělesné a duševní kondici. Oba tyto aspekty spolu úzce souvisí a s oběma můžete být svému blízkému velmi nápomocní.

Se zvyšujícím se věkem se většina seniorů nevyhne farmakoterapii a příslušnému léčebnému režimu. Pomozte vašemu blízkému s jeho dodržováním. 

Mějte přehled o režimu léčby svého blízkého

Tak jako je dobré mít přehled o všech lécích, které váš blízký senior pravidelně užívá, je důležité mít přehled také o celém léčebném režimu. Může se totiž snadno stát, že váš blízký senior, ať už z neochoty spolupracovat a omezit některé své návyky, nebo z důvodu špatné reakce na některé naordinované léky, léčebný režim přestane dodržovat.

Největší riziko v tomto ohledu vzniká pro seniory žijící osaměle. Pokud není ve vašich silách na režim léčby alespoň občasně dohlédnout, určitě je vhodné pokusit se využít pomoci od domácí ošetřovatelské služby ve vašem regionu. Přehled sociálních služeb naleznete v Registru poskytovatelů sociálních služeb

Naslouchejte a buďte nápomocní

Určitě vašeho blízkého do ničeho nenuťte. Tento přístup většinou nikam nevede. Naopak, pokuste se v klidu zeptat na co nejvíce podrobností, případně pokud neuspějete, můžete s prosbou o více informací ohledně režimu léčby kontaktovat ošetřujícího lékaře vašeho blízkého.

Proberte se svým blízkým, co konkrétně mu brání v dodržováním režimu léčby. V případě, že senior nechce omezit své pohodlí a návyky, pokuste se mu vysvětlit negativní dopady na jeho zdraví — důvěřuje vám a je pravděpodobné, že od vás rady vezme třeba lépe než od samotného lékaře.

Může se také stát, že navržený režim léčky a předepsané léky způsobují vašemu blízkému zdravotní obtíže (nevolnosti, slabost, bolest hlavy, závratě aj.) Obzvlášť se zvýšeným počtem medikamentů totiž roste pravděpodobnost lékových interakci a může docházet k nežádoucím vedlejším účinkům. Pak je určitě vhodné doporučit blízkému v co nejbližší době návštěvu lékaře a změnu medikace.