Léky

Pro mé blízké

Ptejte se svého blízkého, jaké léky užívá

Užívání léků je běžnou součástí života většiny seniorů. Je proto dobré vědět, jaké léky váš blízký pravidelně užívá a potažmo jaké nemoci ho trápí.

Příbuzní často nemají přehled o medikaci svých blízkých, což může v určitých situacích představovat velkou komplikaci. Důležitý je alespoň elementární přehled.

Mějte přehled nad medikací

Nejlépe uděláte, pokud pomůžete svému blízkému se zhotovením seznamu léků, které pravidelně užívá. Poté si udělejte kopii, kterou můžete v případě nutnosti a nepředvídatelných událostí kdykoliv použít. Neméně důležitý je také přehled o množství a frekvenci užívání daných léků.

Určitě je dobré vědět také o speciálních dietách, které váš blízký dodržuje a další předepsané medikaci. Nejdůležitější je mít orientační přehled, případně vědět, kde můžete tyto informace v případě nutnosti dohledat.

Doporučte svému blízkému ověření medikace

Připadá vám, že váš příbuzný užívá možná až příliš velké množství léků? Zeptejte se ho, zda během užívání některého z předepsaných léku nezaznamenal specifické obtíže jako například nechutenství, problémy s vylučováním, nevolnost či slabost. Určité kombinace léků mohou tyto problémy vyvolávat.

V případě, že se vám blízký s podobnými obtížemi svěří, poraďte mu, ať svůj stav konzultuje se svým ošetřujícím lékařem a v ideálním případě požádá o revizi a úpravu stávající medikace.

Zajímejte se a buďte empatičtí. Občas i drobná rada či doporučení může vašemu blízkému pomoci se cítit lépe.