Lázně a rehabilitační cvičení

Pro mě

„Senior se stará, senior má“ - tak by se dalo parafrázovat známé vojenské úsloví. Ptejte se a zajímejte se, jaké možnosti případné léčby máte, včetně lázeňských pobytů.

Dbejte na svou kondici. Mnoho tělocvičen, bazénů nebo i wellness center má speciální programy pro seniory zaměřené na specifické problémy, navíc za výhodnou cenu.

Hýbejte se. Choďte na výlety. Využívejte moderních hřišť pro seniory, která v poslední době rostou v mnoha městských parcích. Konzultujte svůj program s fyzioterapeutem.

Máte také možnost zapojit se do programů, které pořádají organizace zaměřené na seniory a trávení volného času. Oblíbené aktivity pořádají například Život 90 a SenSen .