Stáří a zdravotnictví

Současné české zdravotnictví je na evropské špičce, co se týče přístrojového vybavení, dostupnosti léků nebo znalostí lékařů. Doléčování, rehabilitace a dlouhodobá péče však zůstávají trochu ve stínu.

Tzv. následná zdravotní péče je však zejména ve stáří stejně důležitá jako akutní medicína. O to víc se musíme zajímat a starat sami.

Lékař

Pro mě

Stáří je kapitola života, ve které mají lékaři, ať už chcete nebo ne, čím dál větší místo. Je dobré se na to připravit a sestavit si vlastní „lékařský tým“, ke kterému budete mít co největší důvěru.

Více

Lékař

Pro mé blízké

Pokud nás netrápí akutní problém, jen málokomu se chce k lékaři. Zejména muži někdy pravidelnou lékařskou péči podceňují. Nemají na ni čas, chodí do práce a různé nemoci neřeší nebo přecházejí. To by se teď mělo změnit.

Více

Návštěvy lékaře a pravidelné prohlídky

Pro mě

Je dobré mít přehled o tom, k jakým lékařům pravidelně docházíte. Udělejte si revizi ve své zdravotní péči, případně si najděte nového lékaře či specialistu.

Více

Návštěvy lékaře a pravidelné prohlídky

Pro mé blízké

Prevence je předpokladem kvalitního života. Jak pomoci blízkému chránit zdraví?

Více

Léky

Pro mě

Mějte přehled o všech lécích, které užíváte. Sepište si seznam léků, které užíváte, a noste ho ideálně stále při sobě. Pokud by vás potkala náhlá hospitalizace, lékaři díky němu mohou snadno zjistit, jaké léky užíváte.

Více

Léky

Pro mé blízké

Užívání léků je běžnou součástí života většiny seniorů. Je proto dobré vědět, jaké léky váš blízký pravidelně užívá a potažmo jaké nemoci ho trápí.

Více

Lázně a rehabilitační cvičení

Pro mě

Ptejte se a zajímejte, jaké možnosti léčby máte, a to včetně lázeňských pobytů. Lázeňský pobyt vám může pomoci vyřešit mnoho zdravotních obtíží a zlepšit celkový zdravotní stav.

Více

Lázně a rehabilitační cvičení

Pro mé blízké

Mnoho seniorů často upadne do pasivního stereotypu. Vysedávají u televize, omezí kontakt s okolím na minimum, téměř nevycházejí ven. Tento způsob života se obvykle velmi brzy negativně projeví na jejich fyzickém i psychickém zdraví.

Více

Režim léčby

Pro mě

Pokud váš lékař odhalí zdravotní problém, předepíše vám příslušné léky a s ním související režim léčby, pak je rozhodně žádoucí pokusit se jej maximálně dodržovat.

Více

Režim léčby

Pro mé blízké

Se zvyšujícím se věkem se většina seniorů nevyhne farmakoterapii a příslušnému léčebnému režimu. Pomozte vašemu blízkému s jeho dodržováním.

Více

Péče o chrup

Pro mě

Péče o chrup je důležitou součástí pevného zdraví. V dětství nám to vštěpují naši rodiče, později se tento návyk stává každodenní rutinou, kterou byste si rozhodně měli zachovat během celého života.

Více

Péče o chrup

Pro mé blízké

Špatná péče o chrup může přispívat k mnoha závažným onemocněním. Připomínejte to i svým blízkým seniorům a nenechte je tuto důležitou rutinu, třeba kvůli zhoršenému psychickému nebo fyzickému stavu, zanedbat.

Více

Doplňky stravy

Pro mě

Pokud chcete obohatit svůj jídelníček a posilovat zdraví a imunitu, určitě má smysl pravidelně užívat potravinový doplněk s komplexem vitamínů a stopových prvků.

Více

Doplňky stravy

Pro mé blízké

Vyvážená strava hraje zásadní roli v životě každého člověka. Obzvlášť důležitá je pak u vašeho blízkého, který s věkem prochází mnoha fyziologickými změnami.

Více

Oči

Pro mě

Lidský zrak je důležitým smyslem v každém aspektu života. Je proto nutné o oči pečovat během celého života a obzvlášť s přibývajícím věkem.

Více

Oči

Pro mé blízké

Často se stává, že senioři svůj zhoršující se zrak přikládají přibývajícímu věku. Někdy však nemusí být na vině věk, nýbrž oční onemocnění. Pomozte svému blízkému s dodržováním prevence a s péči o zdravé oči a zrak.

Více

Pitný režim

Pro mě

Je známo, že se zvyšujícím se věkem dochází ke snižování pocitu žízně. Příjem tekutin si tedy musíte začít více hlídat. Voda má totiž zásadní roli pro řadu funkcí v našem těle!

Více

Pitný režim

Pro mé blízké

Voda je klíčová pro správnou funkci metabolismu a všech orgánových soustav. Dlouhodobá dehydratace může vést k poškození životně důležitých orgánů, k tvorbě ledvinových kamenů, infekcím močových cest či k dalším potížím. Pomozte svému blízkému s dodržováním pitného režimu.

Více

Výživa

Pro mě

Přibližně od 70. roku života dochází k postupnému snižování chuti k jídlu, objevují se chronická onemocnění, problémy s chrupem, zhoršuje se čichové a chuťové vnímání a také se snižuje efektivita vstřebávání živin ze stravy.

Více

Výživa

Pro mé blízké

Výživa ovlivňuje zdraví každého z nás. Obzvlášť důležité proto je, aby váš blízký senior dbal o dostatečnou a vyváženou stravu. Ideálně i s vaší pomocí.

Více

Přístup k informacím o zdravotním stavu

Pro mě

Rozmyslete si předem, kdo bude mít přístup k informacím o vašem zdravotním stavu, a sdělte to personálu při nástupu do nemocnice.

Více

Přístup k informacím o zdravotním stavu

Pro mé blízké

Promluvte si s vaším seniorem o důležitosti přístupu ke zdravotním informacím, požádejte ho, aby vám povolil možnost získat informace o jeho zdravotním stavu.

Více

Domácí cvičení

Pro mě

Správně zvolená a prováděná cvičení vám pomohou udržovat hybnost do vysokého věku.

Více

Domácí cvičení

Pro mé blízké

Pokud váš senior potřebuje zvýšenou domácí péči, informujte se na způsob, jak ji správně provádět. Pokuste se pro něj zajistit co nejlepší podmínky, sehnat všechny potřebné pomůcky a být nablízku, když to potřebuje. 

Více

Přístup k lékaři

Pro mě

Česká lékařská péče o seniory prochází v posledních letech velkou proměnou. Bohužel se u nás ale stále nevyvinul model komunitní péče, který je úspěšný v zahraničí.

Více

Přístup k lékaři

Pro mé blízké

Nepodceňujte akutní příznaky a nebojte se zavolat sanitku!

Více

Důvěra k lékaři

Pro mě

Nebojte se svého lékaře a řekněte mu vše, co vás trápí nebo co si o svém stavu myslíte.

Více

Důvěra k lékaři

Pro mé blízké

Obava pramenící z jedné zkušenosti může vést seniory k zbytečně rezolutním závěrům.

Více

Častá onemocnění

Pro mě

Ať chceme nebo ne, onemocnění ke stáří patří, a je dobré se s tím vyrovnat. Důležité je sledovat varovné příznaky, nebrat je na lehkou váhu a naučit se s případnými omezeními žít co nejkvalitněji.

Více

Častá onemocnění

Pro mé blízké

Častější výskyt nemocí je přirozenou součástí stáří. Pokud však určitá onemocnění váš blízký senior odhalí včas, může jejich projev zmírnit nebo zcela zastavit. Přečtete si o problematice nemocí více a dbejte na to, aby váš blízký nepodceňoval pravidelné návštěvy lékaře.

Více

Paměť

Pro mě

Rozhodně nepodceňujte jakékoliv poruchy paměti, protože mohou signalizovat i některá další vážná onemocnění, včetně již zmíněné Alzheimerovi choroby.

Více

Paměť

Pro mé blízké

Statistiky ukazují, že každý pátý senior v České republice trpí mírným zhoršením kognitivních funkcí, které se projevují zejména zvýšenou zapomětlivostí. Pokud tento znak u svého blízkého zaznamenáte, je rozhodně na místě začít pracovat na zlepšení paměti.

Více

Hospitalizace

Pro mě

Klasická nemocnice není pro většinu lidí úplně příjemné prostředí. I přesto však musíme být vděční za vynikající úroveň našeho zdravotnictví, a především za možnost podrobit se ve většině případů velmi nákladné léčbě.

Více

Hospitalizace

Pro mé blízké

V nemocnici je o seniora obvykle dobře postaráno z hlediska naplnění biologických potřeb. Lékaři dělají vše pro boj s nemocí, senior však může strádat po jiných stránkách.

Více

Alzheimerova choroba

Pro mě

Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka.

Více

Alzheimerova choroba

Pro mé blízké

Alzheimerova nemoc začíná pozvolna. Nejdříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť, později začíná mít problémy s vyjadřováním, je zmatený a mění se celá jeho osobnost. Jak odhalit nástup této choroby u vašeho blízkého?

Více

Umírání a smrt

Pro mě

Bolest a smrt patří k životu stejně jako radost a zrození. Je potřeba to přijmout. Nemůžeme od lékařů chtít nemožné, bylo by to proti přírodě.

Více

Umírání a smrt

Pro mé blízké

Smrt blízkého seniora nás často zaskočí nepřipravené, typicky při nečekaných hospitalizacích.

Více

Výživa - porucha polykání

Pro mě

Odborné zdroje uvádí, že přibližně 30—50 % seniorů trpí v pozdějším stáří poruchou polykání. Jedná se o poměrně častý problém, který není radno podceňovat. Může být doprovázen nepříjemnými pocity až bolestí a značit i vážná onemocnění.

Více

Výživa - porucha polykání

Pro mé blízké

Možná jste si začali všímat, že se váš senior postupně začíná vyhýbat jídlu. V tomto případě by vám v hlavě měla okamžitě vyskočit výstražná kontrolka.

Více

Zdravotnická dokumentace

Pro mě

Zdravotnická dokumentace je důležitý dokument, ve kterém najdete všechny informace o svém zdravotním stavu. Co všechno dokumentace obsahuje a kdo do ní může v případě potřeby nahlížet?

Více

Zdravotnická dokumentace

Pro mé blízké

Zdravotnická dokumentace obsahuje všechny informace a data o zdravotním stavu vašeho blízkého.

Více