Stáří a zdravotnictví

Současné české zdravotnictví je na evropské špičce, co se týče přístrojového vybavení, dostupnosti léků nebo znalostí lékařů. Doléčování, rehabilitace a dlouhodobá péče však zůstávají trochu ve stínu.

Tzv. následná zdravotní péče je však zejména ve stáří stejně důležitá jako akutní medicína. O to víc se musíme zajímat a starat sami.

Lékař

Pro mě

S lékaři se pravděpodobně budete setkávat častěji než dřív. Jak se na to připravit?

Více

Lékař

Pro mé blízké

Základem dobré péče o zdraví jsou pravidelné prohlídky u praktického lékaře. Jak je na tom váš senior?

Více

Léky

Pro mě

Udělejte si pořádek v lécích, které užíváte. Není jich zbytečně moc?

Více

Léky

Pro mé blízké

Mějte přehled o lécích, které váš senior užívá.

Více

Lázně a rehabilitační cvičení

Pro mě

Jak udržovat svou kondici s co nejmenší námahou a stresem?

Více

Lázně a rehabilitační cvičení

Pro mé blízké

Postarejte se, aby senior neupadl do pasivního stereotypu.

Více

Režim léčby

Pro mě

Snažte se respektovat doporučení lékaře, je to ve vašem zájmu.

Více

Spolupráce s blízkými

Pro mě

Kdo bude mít přístup k informacím o vašem zdravotním stavu, kdyby se něco stalo?

Více

Spolupráce s blízkými

Pro mé blízké

Pomáhejte svému seniorovi, aby se zorientoval ve všech informacích a mohl se správně rozhodnout.

Více

Domácí cvičení a práce

Pro mě

Správně zvolená a prováděná cvičení vám pomohou udržovat hybnost do vysokého věku.

Více

Domácí cvičení a práce

Pro mé blízké

Pokud váš senior potřebuje zvýšenou domácí péči, informujte se na správný způsob, jak ji vést.

Více

Přístup k lékaři

Pro mě

Česká lékařská péče o seniory v současnosti prochází velkou přeměnou. Zachovejte si přístup k jejím vymoženostem!

Více

Přístup k lékaři

Pro mé blízké

Nepodceňujte akutní příznaky a nebojte se zavolat záchranku!

Více

Důvěra k lékaři

Pro mě

Nebojte se svého lékaře a řekněte mu vše, co vás trápí nebo co si o svém stavu myslíte.

Více

Důvěra k lékaři

Pro mé blízké

Obava pramenící z jedné zkušenosti může vést seniory k zbytečně rezolutním závěrům.

Více

Hospitalizace

Pro mě

Klasická nemocnice obvykle není příjemné prostředí, je to pracoviště pro boj s chorobami.

Více

Hospitalizace

Pro mé blízké

Pokud nemůžete chodit každý den na návštěvu, volejte si, zapojte do toho celou širokou rodinu.

Více

Alzheimerova choroba

Pro mě

Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka.

Více

Alzheimerova choroba

Pro mé blízké

Alzheimerova nemoc začíná pozvolna. Nejdříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť a není schopen se postarat o některé věci v domácnosti. Rychlost, kterou Alzheimerova nemoc postupuje, se u každého postiženého liší. Nemocný má však čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. Mění se celá jeho osobnost. V posledních stádiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat.

Více

Umírání a smrt

Pro mě

Bolest a smrt patří k životu stejně jako radost a zrození. Je potřeba to přijmout. Nemůžeme od lékařů chtít nemožné, bylo by to proti přírodě.

Více

Umírání a smrt

Pro mé blízké

Smrt blízkého seniora nás často zaskočí nepřipravené, typicky při nečekaných hospitalizacích.

Více

Zdravotnická dokumentace

Pro mé blízké

Nechte si vysvětlit, co se stalo a co vedlo k úmrtí.

Více