Stáří a sociální téma

„Každý chvilku tahá pilku,“ říká známé přísloví. Většina dnešních seniorů se po dobu svého produktivního věku podílela nejen na financování sociální politiky státu, ale věnovala také mnoho energie a prostředků do péče o potomky. S příchodem stáří se často karta obrací, a je to tak vlastně správně. Jaké jsou tedy možnosti v oblasti sociálních služeb a péče?

Na co má senior nárok

Pro mě

Podívejte se, na co vám může stát ve vaší nové životní situaci přispět.

Více

Na co má senior nárok

Pro mé blízké

Pomozte svým blízkým, aby se zorientovali v možnostech, které díky svému věku mají.

Více

Chytrý telefon

Pro mě

Doba se mění a s ní i vybavení, které nosíme v kapse. Objevte jeho možnosti!

Více

Chytrý telefon

Pro mé blízké

Ovládání chytrých telefonů někdy představuje větší oříšek, než by se na první pohled zdálo.

Více

Slevy nejen na dopravu

Pro mě

Zjistěte si, jaké příležitosti k úsporám se vám ještě nabízejí.

Více

Slevy nejen na dopravu

Pro mé blízké

Mějte pochopení pro vyhledávání nejrůznějších výhod a slev. Dejte však pozor na různé složité podmínky a právní háčky.

Více

Vůz a doprava

Pro mě

Jednou přijde chvíle, kdy vám řízení začne dělat větší či menší potíže. Co potom?

Více

Vůz a doprava

Pro mé blízké

Nabídněte svým seniorům co nejvíce pomoci s dopravou, zejména pokud už nechtějí nebo nemohou řídit.

Více

Užitečné odkazy

Pro mě

Na tomto místě najdete užitečná telefonní čísla a odkazy na webové stránky, které se věnují stáří, nebo jsou stárnoucím lidem určené. Zajímavé odkazy zde mohou najít také lidé, kteří se o seniory starají, nebo se o tuto oblast zajímají.

Více

Užitečné odkazy

Pro mé blízké

Na tomto místě najdete užitečná telefonní čísla a odkazy na webové stránky, které se věnují stáří, nebo jsou stárnoucím lidem určené. Zajímavé odkazy zde mohou najít také lidé, kteří se o seniory starají, nebo se o tuto oblast zajímají.

Více

Péče

Pro mě

Časem budete pravděpodobně potřebovat více péče a pomoci. Jak na to?

Více

Péče

Pro mé blízké

Starší lidé se často stydí říct si o pomoc. Buďte vnímaví a jednejte citlivě, snažte se předvídat.

Více

Přivolání pomoci

Pro mě

Pokud se potýkáte se zdravotními problémy, které mohou mít za následek mdloby nebo podobný projev, myslete neustále na to, jak přivolat pomoc.

Více

Přivolání pomoci

Pro mé blízké

Díky dnešním moderním technologiím a speciálním asistenčním službám mohou naši rodiče a prarodiče zůstat déle aktivní, samostatní a v bezpečí.

Více

Kompenzační pomůcky

Pro mě

Pomůcky např. pro usnadnění pohybu nebo osobní hygieny jsou často hrazeny zdravotní pojišťovnou. Na co máte nárok?

Více

Kompenzační pomůcky

Pro mé blízké

Pokud máte pocit, že váš senior by měl problém si o nějakou takovou pomůcku požádat nebo o této možnosti ani neví, ujměte se iniciativy!

Více

Příspěvek na péči

Pro mě

Kvalitní a dostatečná péče o staršího člověka samozřejmě není zadarmo. Naštěstí na to stát myslí a osobám, které již nejsou schopny se o sebe starat samy, poskytuje příspěvek na péči.

Více

Příspěvek na péči

Pro mé blízké

Příspěvek na péči se přiznává na základě čtyř stupňů závislosti na péči druhých. Je proto přirozené, že ve velkém množství případů nemusí být žadatel schopen sám zvládnout celý proces od podání žádosti až po obdržení rozhodnutí. Buďte připraveni mu v tom pomoci.

Více

Výběr pečovatelské služby

Pro mě

Pokud si přejete zůstat co nejdéle v domácím prostředí, není vůbec na škodu trochu se porozhlédnout a informovat se o možnostech pomoci prostřednictvím pečovatelských služeb, nacházejících se v okolí vašeho bydliště.

Více

Výběr pečovatelské služby

Pro mé blízké

Pokud pomáháte svému seniorovi najít pečovatelskou službu, rozhodně jej z tohoto procesu nevynechávejte. Rozsah služeb nepodceňujte, ale také to se zajištěním péče nepřehánějte.

Více

Bezpečí a ohled k okolí

Pro mě

Bezpečí nás všech úzce souvisí také se vzájemnou ohleduplností jak mezi blízkými a v rodinách, tak na veřejnosti. Nezapomínejte, že jako starší a zkušenější můžete jít příkladem mladším generacím a učit je vzájemné ohleduplnosti.

Více

Bezpečí a ohled k okolí

Pro mé blízké

Senioři patří ve společnosti k nejzranitelnějším skupinám obyvatel. Je proto důležité mluvit s nimi o způsobech prevence.

Více

Odlehčovací služby

Pro mě

Odlehčovací služby pomáhají osobám, které o někoho dlouhodobě pečují. Kromě umožnění nezbytného odpočinku pečující osobě je dalším cílem odlehčovacích služeb podpora klienta a zlepšení jeho soběstačnosti a samostatnosti.

Více

Odlehčovací služby

Pro mé blízké

Při domácí péči o nemohoucího seniora mohou přijít (a zřejmě i přijdou) okamžiky, kdy budete potřebovat pomocnou ruku.

Více

Paliativní péče

Pro mě

Závěr života představuje specifickou situaci, kdy je třeba přehodnotit všechny léčebné a ošetřovatelské intervence a společně s pacientem a jeho rodinou nastavit potřebné cíle a priority léčby i péče.

Více

Paliativní péče

Pro mé blízké

Tento pojem vyjadřuje takový druh péče, který si už neklade na cíl zlepšovat zdraví osoby, o kterou se pečuje, protože to vzhledem k jejímu stavu již není možné. Soustřeďuje se tedy na tišení bolesti a na odstranění či zmírnění tělesného i duševního strádání.

Více