Stáří a sociální téma

„Každý chvilku tahá pilku,“ říká známé přísloví. Většina dnešních seniorů se po dobu svého produktivního věku podílela nejen na financování sociální politiky státu, ale věnovala také mnoho energie a prostředků do péče o potomky. S příchodem stáří se často karta obrací, a je to tak vlastně správně. Jaké jsou tedy možnosti v oblasti sociálních služeb a péče?

Na co má senior nárok

Pro mě

Podívejte se, na co vám může stát ve vaší nové životní situaci přispět.

Více

Na co má senior nárok

Pro mé blízké

Pomozte svým blízkým, aby se zorientovali v možnostech, které díky svému věku mají.

Více

Slevy nejen na dopravu

Pro mě

Zjistěte si, jaké příležitosti k úsporám se vám ještě nabízejí.

Více

Slevy nejen na dopravu

Pro mé blízké

Mějte pochopení pro vyhledávání nejrůznějších výhod a slev. Dejte však pozor na různé složité podmínky a právní háčky.

Více

Užitečné odkazy

Pro mě

Na tomto místě najdete užitečná telefonní čísla a odkazy na webové stránky, které se věnují stáří, nebo jsou stárnoucím lidem určené. Zajímavé odkazy zde mohou najít také lidé, kteří se o seniory starají, nebo se o tuto oblast zajímají.

Více

Užitečné odkazy

Pro mé blízké

Na tomto místě najdete užitečná telefonní čísla a odkazy na webové stránky, které se věnují stáří, nebo jsou stárnoucím lidem určené. Zajímavé odkazy zde mohou najít také lidé, kteří se o seniory starají, nebo se o tuto oblast zajímají.

Více

Péče

Pro mě

Časem budete pravděpodobně potřebovat více péče a pomoci. Jak na to?

Více

Péče

Pro mé blízké

Starší lidé se často stydí říct si o pomoc. Buďte vnímaví a jednejte citlivě, snažte se předvídat.

Více

Kompenzační pomůcky

Pro mě

Pomůcky např. pro usnadnění pohybu nebo osobní hygieny jsou často hrazeny zdravotní pojišťovnou. Na co máte nárok?

Více

Kompenzační pomůcky

Pro mé blízké

Pomůcky mohou starším lidem zásadním způsobem usnadnit každodenní fungování.

Více

Příspěvek na péči

Pro mě

Kvalitní a dostatečná péče o staršího člověka samozřejmě není zadarmo. Naštěstí na to stát myslí.

Více

Příspěvek na péči

Pro mé blízké

Vyřízení žádosti o příspěvek není jednoduché a senior to už často sám nezvládne.

Více

Výběr pečovatelské služby

Pro mé blízké

Promluvte si se seniorem, jak si představuje pomoc a péči v době, kdy ji bude potřebovat, a podle toho se včas zařiďte dál.

Více

Odlehčovací služby

Pro mé blízké

Při domácí péči o nemohoucího seniora mohou přijít (a zřejmě i přijdou) okamžiky, kdy budete potřebovat pomocnou ruku.

Více

Paliativní péče

Pro mé blízké

Tento pojem vyjadřuje takový druh péče, který si už neklade na cíl zlepšovat zdraví osoby, o kterou se pečuje, protože to vzhledem k jejímu stavu již není možné. Soustřeďuje se tedy na tišení bolesti a na odstranění či zmírnění tělesného i duševního strádání.

Více