Stáří a rodina

Rodina je tu od toho, aby se starala o své členy. Stáří a případná péče o seniora je pochopitelně zátěž, kterou není snadné unést. Důležité je o všem co nejvíc mluvit, naslouchat ostatním a sdílet nejen fakta, ale i pocity a dojmy. Mějme na paměti, že svým postojem ke stáří vytváříme vzor pro své děti – a ty se jím budou řídit, až budou jednou pečovat o nás.

Stárnutí a rodina

Pro mě

Stárnutí bývalo přirozenou součástí rodinného cyklu. Rodiče předávali hospodaření mladší generaci, ta o ně na oplátku přiměřeným způsobem pečovala.

Více

Stárnutí a rodina

Pro mé blízké

Často máme pocit, jako by vše měl a mohl zařídit stát nebo jiné instituce, chybí přenos zkušeností mezi generacemi.

Více

Počítače a internet

Pro mě

Internet vás spojí se světem, ale především s vlastní rodinou.

Více

Počítače a internet

Pro mé blízké

Naučte své seniory využívat výhody internetu.

Více

Odchod do důchodu

Pro mě

Potřeba užitku je člověku vlastní. Když zmizí pracovní vytížení, směřuje často do rodiny.

Více

Odchod do důchodu

Pro mé blízké

Dejte svým seniorům najevo, že jsou pro vás důležití – nové technologie vám v tom pomůžou.

Více

Paměť rodiny

Pro mě

Vzpomínáte na mládí, na vyprávění rodičů a prarodičů? Zkuste sepsat své vzpomínky!

Více

Paměť rodiny

Pro mé blízké

Ptejte se svých seniorů na rodinnou historii – až jednou odejdou, jejich paměť zmizí definitivně s nimi!

Více

Rodina a finanční stabilita

Pro mě

Zasvěťte své blízké do svých smluvních závazků a účtů, které platíte.

Více

Rodina a finanční stabilita

Pro mé blízké

Hlídejte, co vaši senioři podepisují, kde mají závazky a jaké jsou podmínky jejich plnění.

Více

Rodinný kontakt

Pro mě

Domluvte se, že aspoň nejdůležitější svátky budete trávit u někoho ze svých blízkých!

Více

Rodinný kontakt

Pro mé blízké

Rodinné zvyky a rituály jsou pro seniory důležité, rozhodně víc než pro pracujícího člověka.

Více

Přístup k obydlí

Pro mě

Co když si doma zabouchnete klíče?

Více

Přístup k obydlí

Pro mé blízké

Využívá senior svůj byt naplno, nebo už některé věci přestaly s věkem vyhovovat?

Více

Péče o seniora

Pro mě

Být závislý na péči druhých je vždy nepříjemné. Proberte na rovinu svá očekávání současná i do budoucna.

Více

Péče o seniora

Pro mé blízké

Mnoho seniorů těžko skousne fakt, že jejich děti je musí ošetřit i v těch nejintimnějších záležitostech.

Více

Péče o pečující

Pro mé blízké

Máloco je tak těžké, vysilující a zároveň nevděčné jako péče o stárnoucí rodiče.

Více

Poslední věci člověka

Pro mě

Nestyďte se s rodinou mluvit o posledních věcech člověka a všem, co k tomu tématu patří.

Více

Poslední věci člověka

Pro mé blízké

Naslouchejte svým seniorům, když na to téma zavedou řeč. Jde o naprosto přirozené a důležité vyrovnání se s tím, co jednou přijde.

Více

Péče o těžce nemocné

Pro mě

Moderní medicína dokáže prodloužit život o měsíce i léta, otázkou je však jeho kvalita.

Více

Péče o těžce nemocné

Pro mé blízké

Respektujme přání seniorů o podobě jejich léčby. Je to jejich život a jen oni mají právo o něm rozhodovat.

Více

Umírání

Pro mě

V posledních chvílích je člověk především sám se sebou. Vypořádává si svůj život.

Více

Umírání

Pro mé blízké

Umírající člověk se mění, fyzicky i psychicky. Nenechte ho o samotě.

Více

Děti a smrt

Pro mé blízké

Nedělejme ze smrti tabu! Děti stejně vycítí, že se něco děje nebo stalo.

Více

Pohřeb

Pro mé blízké

Respektujte přání svých seniorů.

Více

Děti a pohřeb

Pro mé blízké

Rituál je důležitý. Pokusme se z něj děti nevyčleňovat.

Více

Prázdnota. A co dál?

Pro mé blízké

Každý z nás prožívá smutek jinak a každý způsob je správný.

Více